Alan Rickman: A Little Chaos Alan Rickman: A Little Chaos

Csipke és lapát

Alan Rickman: A Little Chaos

ÉRTÉKELD A FILMET!
A Little Chaos
Alan Rickman
2014

A Filmtett szerint: 7 10 1

7

A látogatók szerint: 0

0

Szerinted?

0

Alan Rickman 17. század végi francia tanmeséje úgy viszonyul a történelemhez, mint mondjuk a Gladiátor: némi felhajtás körül valós és fiktív személyek lendülnek mozgásba, hogy aztán a főszerepet nem is annyira a történet, mint a szabadon értelmezhető és masszívan metaforákba csomagolt üzenet kapja, lényegében mindhiába, hiszen az abszolutizmus korába helyezett nemek harca a mai néző számára immár nem sokat mond, bármily édesdeden is tálalják.

XIV. Lajos (Alan Rickman) 1682-ben áthelyezi udvarát Versailles falujába. Pompa tekintetében nyilván nem ismer kompromisszumot, ezért főkertészét, André Le Notre-t (Matthias Schoenaerts) megbízza, hogy a kastélypark minden szegletében apró és különböző jellegű ligetkéket alakíttasson, amely munkákra pályázatot hirdetnek. A sziklakert-bálhelyszín kivitelezésére a szakmai körökben addig ismeretlen hölgy jelentkezik, Sabine de Barra (Kate Winslet), aki tartásával, egyszerű, de őszinte modorával lehengerli a Napkirályt, meg jóformán az egész udvart, a rábízott munkával is elkészül és még a főkertész szerelmét is elnyeri. A folyamatban különféle rózsa (nő) – kertész (férfi) metaforák segítségével nemegyszer amellett érvel, hogy az idősödő női test is figyelmet és törődést érdemel, mert immáron bölcs lélek lakozik benne, továbbá pedig, hogy a szimmetria nem feltétlenül a földreszállt isteni rend, s a harmóniához szükséges egy cseppnyi káosz. Egyik kijelentéssel sem szállhatok vitába, Alan Rickman alkotását viszont pár ponton megtámadom – jóllehet az összkép, mellyel szemben kifogást támasztok, alapvetően kellemes.

Itt van rögtön a történelmi hűség problémája. Nyilván nem szükséges egy 17. század végi körülményeket ábrázoló film anyagi és szellemi regisztereiben hajszálpontosan leképezni a kort, s a néző nem is igazán várja el. Rickman sem igyekezett, ráadásul valahogy úgy keverte, hogy a parókákat, selymeket, csipkéket és sujtást leszámítva minden egyéb anakronisztikus. Az épületek és berendezésük évszázadokkal későbbi építésűek és britek, a felmondott szöveg holmi möszjőkkel és mádámokkal tarkított izgága kortárs angol (a hasonló esetekben tipikusan bevetett fhancia haccs is hiányzik), és túlhangsúlyozott nemi egyenjogúság jellemez minden társasági érintkezést, sőt, a film idejéhez képest a nem is olyan messzi jövőre jellemző szellemi felvilágosodást kizárólag a nők képviselik. Illetve, Az Egy Nő, de Barra kisasszony, akit Kate Winslet kissé sztahanovista modorban testesít meg, hiszen rendszerint terepen találjuk, ütközésig bcsatolt fűzőben gyúrja a sarat, metszi az ágat, teríti a gyepet, s az udvari protokoll alkalmával önzetlenül követeli minden nő számára a férfiak mindenkori megbecsülését. Matthias Schoenaerts egy harmincas éveit taposó, törékeny, álmodozó és voltaképpen unalmasan egysíkúra gyúrt André Le Notre-t alakít (akinek történelmi alakja tulajdonképpen ezidőtájt épp a hetvenedik születésnapjára készült). De Barra és Le Notre szerelme lassan, minden vihart mellőzve bontakozik ki, és végül teljesen szükségtelenül teljesedik be.

A túlságosan hosszan tartó folyamatok alig ívelő görbéi kissé szétzilálják Rickman filmjét. Amint túljutunk a kezdeti állásinterjú és kimenetele cseppnyi izgalmán, a vajon tán sikerül-e megépíteni a kertet úgy, hogy az uralkodónak is tessék kérdése egyre inkább háttérbe szorul, vagy – ahogyan néha kötelező módon előveszik, épp erőltetettségében – mindinkább feleslegessé válik. A történet gerincét hovatovább hangulatkeltő apró jelenetek füzére váltja fel, amelyek önmagukban jók (mint például a Rickman-Winslet duó jelenete – több szexuális feszültséggel telített, mint az összes Schoenaerts-Winslet-páros akció), de önmagukon belül több olyan üresjáratot is tartalmaznak, amelyek gyengítik a teljes egész narratívát. Mint valami nagy masszív hintókerék, a film leesik a tengelyéről és elgurul. Emitt nem túl meggyőző apró fordulatok, amott az ázó és félkész sziklakert körüli huzavona terelgeti a történetet az eleve sejthető és már semmilyen örömöt nem nyújtó végkifejlet felé.

Hibái ellenére mégiscsak nézhető kosztümös dráma az A Little Chaos. Bájosan naiv sodrú, rosszfiútól (azaz asszonytól) sem teljesen mentes, körülbelül háromszor némi izgalomra is ad okot, és veterán operatőre, a biztos kezű Ellen Kuras képei egyfajta botanikai koncertet hoznak létre. Nem éri utol Rickman első filmjének,  az 1997-es Téli vendégnek (The Winter Guest) drámai mélységeit és érzékenységét, minden bizonnyal annyi díjat sem hoz a veterán angol színésznek, de mérsékelten jó választás arra az esetre, amikor egyszerre ünnepelnénk a nőt és a természetet.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?
A Little Chaos

A Little Chaos

Színes vígjáték, filmdráma, romantikus, 117 perc, 2014

Rendező:
Szereplők: , , , , , , , , Teljes filmadatlap

A Filmtett szerint:

7

A látogatók szerint:

0

Szerinted?

0

Friss film és sorozat

Szavazó

Ma tölti a negyvenet Henry Cavill. Melyik a kedvenc szereped tőle?

Szavazó

Ma tölti a negyvenet Henry Cavill. Melyik a kedvenc szereped tőle?

Friss film és sorozat