Kritika: Háromezer számozott darab (Császi Ádám) Kritika: Háromezer számozott darab (Császi Ádám)

Díszlet-identitás

Császi Ádám: Háromezer számozott darab

ÉRTÉKELD A FILMET!
Háromezer számozott darab
Császi Ádám
2023
Háromezer számozott darab

Háromezer számozott darab

Adatlap Filmadatlap Teljes filmadatlap

A Filmtett szerint: 7 10 1

7

A látogatók szerint: 7.5

7.5

Szerinted?

0

A társadalmi érzékenység igénye egyre gyakrabban válik a kortárs filmek központi témájává. A Háromezer számozott darab önreflexív metanarratívája azonban úgy foglalkozik a magyar cigányság helyzetével, hogy elsősorban a reprezentációs stratégiák ambivalenciáira világít rá.

Egy fehér rendező (Horváth Kristóf) öt roma fiatal szerepeltetésével igyekszik sikerdarabot készíteni a társulat tagjainak valós tapasztalatai alapján. Az amatőr színészek önmagukat játszva adják elő saját korábbi traumáikat, életük meghatározó eseményeit. A többek között nemi erőszakot, drogfüggőséget és megélhetési bűnözést megjelenítő történetek felelevenítése látszólag csupán kizsákmányolja a különböző szenvedésnarratívákat, a stilizált artisztikus forma ábrázolásmódja ugyanakkor tudatosan reflektál ezekre a vádakra. Így a szokatlan előadás a reprezentációs törekvések szatírájává válik.

Kép a Háromezer számozott darab című filmből

Császi Ádám a Viharsarok után második nagyjátékfilmjében is politikailag marginalizált identitáskérdéseket vizsgál. A rendező azonban a Háromezer számozott darabban a szexuális „másság” helyett ezúttal az etnikai alapú megkülönböztetés kérdéseit boncolgatja. A film célja mindazonáltal mégsem a téma széleskörű ismertetése, hanem az annak illusztrálására tett kísérletek alapos mérlegelése. A cselekményen belüli – név nélküli, ezáltal alkotói gyakorlatában könnyen általánosítható – színházrendező dilemmái azonosak a film készítőinek problémáival: hogyan lehetséges felhívni a figyelmet a rasszizmusra a nélkül, hogy bármiféle – esztétikai vagy anyagi – hasznot húznának belőle művészetükön keresztül, vagy ismert sztereotípiákba bocsátkoznának?

Kép a Háromezer számozott darab című filmből

Már magának a „másságnak” a kihangsúlyozása és témául választása is tulajdonképpen a szisztematikus elnyomást erősíti. A rendező, a színházkritikusok, valamint a nézők alakjai egyaránt sajnálkozhatnak a nehéz sorsú, elnyomott szereplőkön, hogy az előadás után jobban érezhessék magukat saját empátiájuk miatt, miközben tényleges társadalmi előrelépés nem történik. A történet éppen ezért a résztvevő kisebbségek komplex bemutatása helyett a reprezentáció lehetetlenségének szemléltetésére törekszik és számos módszerrel igyekszik elidegeníteni a befogadói élményt. A film különböző oppozíciók segítségével emeli ki szándékos önellentmondásait, miközben a személyes valóságok feltárására vállalkozik. A nyitó inzertek még azt tanúsítják, hogy az önmagukat alakító színészek valós tapasztalatait láthatjuk a vásznon, míg a stáblista legördülését megelőző zárófeliratok tisztázzák ennek valótlanságát és a történet fiktív voltát.

Hiszen a kívülálló közönség számára – bármennyire is megértőek – sosem válhat őszintén, átélhetően azonosulhatóvá egy olyan népcsoport vagy kultúra életérzése, amelyhez ők maguk nem tartoznak. A színpadon megmutatkozó identitások csak díszletek. A művészetek csupán a valóság imitálását nyújthatják, nem a tényleges tapasztalást szolgálják. A film címében jelölt Háromezer számozott darab egy hagyományosnak mondott, szegényes roma lakás, ami feldarabolva, elszállítva, majd a színházban újra összerakva igyekszik autentikusként hatni. A beépített mozgatható elemek viszont olyan új funkciókkal látják el a házat, amelyek segítik a színpadkép megteremtését, de egyúttal stilizálják is az eredeti épületet.

Kép a Háromezer számozott darab című filmből

Ez a reprezentációs gyakorlatot modellező tematikus műviség pedig a teljes film formavilágát tekintve szintén alapvető elemmé válik. A roma színésztársulat tagjait alakító szereplők amatőrsége sokat ad hozzá a karakterek valósághűségéhez, miközben a nézőket közvetlenül megcélzó, egyenesen a kamerába nézve előadott monológok további dokumentarista jelleget kölcsönöznek a történetnek, de egyúttal el is lehetetlenítik a narratíva fikcióként való értelmezést. A radikális kameramozgások, a képsíkokkal és térmélységgel való játék, valamint az élénk színvilág és világítástechnikák alkalmazása ráadásul a színpadi tematikát ellensúlyozó, meghatározó filmesztétikai hatást kelt és a bemutatásmód kontrolláltságát szemlélteti az apparátus túlhasználásán keresztül.

Kép a Háromezer számozott darab című filmből

A töredékes cselekményszerkezet epizódjai azonban előszeretettel bocsátkoznak példabeszédszerű álláspontfoglalásokba. A gyakran didaktikusan megfogalmazott vélemények ütköztetései pedig jellemzően a nézőkre bízzák a végső konklúzió levonását. A Háromezer számozott darab ugyanis sokkal inkább igyekszik közéleti dialógust elindítani, mintsem saját ambícióinak beváltását. A fragmentumokból kibontakozó személyes sorstragédiák a fekete humor és a stilizált ábrázolásmód révén radikálisan elutasítják a személytelen nézői empátia lehetőségét, de nem kínálnak más alternatívát a kollektív traumaoldásra. A filmélmény dekonstruálása az ábrázolásmód ambivalenciáinak hangsúlyozásával hoz létre egy olyan különleges, experimentális, abszurd élményt, ami művészi tapasztalással helyettesíti a narratív koherenciát.

Kép a Háromezer számozott darab című filmből

A felelevenített mikrotörténetek roma szereplőinek díszlet-identitása ebben a környezetben bármikor felcserélhető a filmben szintén megjelenő, túlzásaiban parodisztikus ugandai crossgender (gyerek)hadsereg tagjaival. Császi Ádám a magyar cigányságot csupán példaként használja a kortárs reprezentációs gyakorlat megkérdőjelezéséhez. A Háromezer számozott darab viszont nem szolgál hatásos hipotézisekkel a rasszizmus fogalmának művészi meghatározására, önreflexív értelmezésében épp olyan felszínes marad, mint tárgyalt tematikája.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?
Háromezer számozott darab

Háromezer számozott darab

Színes dokumentum játékfilm, filmdráma, 94 perc, 2023

Rendező:
Szereplők: , , Teljes filmadatlap

A Filmtett szerint:

7

A látogatók szerint:

7.5

Szerinted?

0

Friss film és sorozat

Szavazó

Ma tölti a negyvenet Henry Cavill. Melyik a kedvenc szereped tőle?

Szavazó

Ma tölti a negyvenet Henry Cavill. Melyik a kedvenc szereped tőle?

Friss film és sorozat