Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914) Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914)

Látni és láttatni

Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914)

Füzi Izabella könyve sokoldalú alkotás: hiánypótló mozgóképi és mozitörténeti tanulmány, valamint egy behatárolt történelmi periódus vizuális kultúrájának részletgazdag elbeszélése.

A vurstlitól a moziig című, az Apertúra Könyvek sorozatban tavaly megjelent, 285 oldal terjedelmű tanulmány puha fedeles borítót kapott, melyen egy korabeli mozielőadás nézői láthatók, míg a borító hátoldalán egy – a Lumière-testvérek operatőre által készített – budapesti utcajelenet egy kockája található, melyen egy kamera előtt elhaladó, bemozduló női alak figyelhető meg. Ahogyan a szerző is rámutat, ez a két fotó játékos, vizuális összefoglalása a könyvnek: látni és láttatni. Tehát a cél az üzenet és annak befogadója (jelen esetben a mozgókép és annak nézője) közötti kapcsolat és motivációs rendszer vizsgálata. Füzi Izabella könyve, a mozi és a film mai értelmezésétől eltekintve, új interpretációs közegbe helyezi a mozgókép születésének történetét. A 19-20. század fordulópontjával foglalkozik, pontosabban az 1896-os millenniumi ünnepségtől az első világháborúig terjedő, közel húsz éves intervallumot ragadja meg, melyben a magyar vizuális kultúra tömegekhez való eljutásának folyamatát vizsgálja, különböző művészeti platformokon keresztül, mint ahogyan a cím is jól szemlélteti: a vurstlitól a moziig. Minden fejezet olyan témát mutat be, mely a mozi előzményeként fogható fel, tehát a tanulmány olyan korabeli törekvéseket tár az olvasó elé, melyek a mozgalmasság és a látvány eszközével igyekeztek a tömegekre hatást gyakorolni.

A könyv négy nagyobb egységre tagolódik, melyek a mai értelemben vett mozgókép kialakulásának és hazai elterjedésének fontosabb állomásait jelzik: a kiállítások gyakorlata, a mozgókép korai korszaka, az intermedialitás mint műfaj, illetve a filmek narratív szerkezete. Ezeken belül tíz kisebb fejezettel találkozunk, melyekben az adott témát egy-egy tömegkulturális intézmény objektumán keresztül szemlélteti.

A tanulmányban elemzett kulturális jelenségeket alapvetően három aspektus kapcsolja össze: a vizuális történetmeséléssel való kapcsolat, a befogadó nézőközönség korszakos konvenciói, valamint a nemzeti identitástudat kérdése. Ez a három elem gyakran szervesen összekapcsolódva jelenik meg a vizsgálódás tárgyaként. Például, a szöveg nagy hangsúlyt fektet a nézői figyelem kérdéskörére, vagyis annak kutatására, hogy a vásári látványosságoktól kezdve a sátras mozik vásznán pergő szemcsés árnyakig milyen mechanizmusok működtek közre a közönség befogadói magatartásában. A könyv egyik kiemelkedő példája volt ezzel kapcsolatban a millenniumi kiállításon bemutatott Feszty-körkép, mely a rendkívül ritkának és egyedinek számító 360 fokos látványával tízezreket kápráztatott el. Azonban ehhez a hatáshoz hozzájárult a festő mesternek és alkotótársainak történeti tájékozottsága, részletekig menő felkészültsége (például a honfoglaláskori növények botanikailag hiteles ábrázolása), valamint az a dramaturgiai játék, melyet festményen látható cselekvések és mozdulatok megkomponálásával hoztak létre. Ez utóbbinak köszönhetően a képet szemlélő néző olyan lineáris történetmesélést tapasztalhat, mely a klasszikus mozihoz hasonlítható érzetet kelthet benne. A monumentalitás gondolatával tovább haladva az olvasó csakhamar menetelő tömegek közt találja magát: díszszemlék, vonulások tematikáján keresztül a könyv a fotográfia és a grafika aktuális kifejezésmódját vizsgálja. A hétköznapi események optikai és expresszív leképezései végül a Lumière testvérek által alkotott szerkezetben egyesülnek. A szerző azonban nem csak a felvevőgépen keresztül vizsgálja az első mozgóképeket, hanem azok szereplőinek magatartását, a spontán, ám mégis megrendezett felvételek igazságát is tanulmányozza.

A mozi kialakulásával kapcsolatban könnyen találni olyan témákat, melyek napjainkban is komoly hangsúlyt kapnak. A Technikai képek és képmásvédelem című fejezetben például az 1890-es években megjelenő, saját képmáshoz való jog kialakulását és a hozzá fűződő vitákat összegzi a szerző. Az egyik talán legérdekesebb tanulmány a könyvben a moziszkeccsről szól. Ez a fogalom még a mai mozikedvelő ember számára is idegennek hathat, azonban Füzi Izabella nagy részletességgel tárja elő az elfeledett, különös műfaj részleteit. Ez már csak azért is fontos pillére a tanulmánynak, mert a többségükben vizuális műfajok – festészet, fotográfia, kiállítások – bevonása mellett itt a mozgóképhez a színház és irodalom egyedi fúziója (főként Karinthy Frigyesnek köszönhetően) társul.

Az utolsó fejezetben az 1910-es évekbe kalauzol a szerző, amikor a korabeli mozinézők már a nagyfilmes tendenciákkal találkoztak. Ehhez kapcsolódóan a szövegrész olyan kérdéseket is feltár, melyek jelentősen meghatározzák a filmkészítés és befogadás módszerét, mint például a fikció (narratív) és dokumentum aránya, vagy a nemzeti (lokális) és nemzetközi filmforgalmazás kérdése.

A könyv egy alaposan felépített tanulmány, számos szakirodalmi hivatkozással és lábjegyzettel, valamint színes, izgalmas, szemléltető képi illusztrációkkal. Elsősorban azokban válthat ki nagyobb érdeklődést, akik már valamennyire jártasak a filmtörténet korai korszakában, de mivel egy olvasmányos kultúrtörténeti áttekintésről van szó, mindenkinek tartogat izgalmas felfedezni valót. A kötet nem kizárólag mozgóképi elemzések sorozatát nyújtja: a számtalan életrajzi, helytörténeti kitekintés, a korabeli újságcikkek részletein keresztül sokféle szemszögből tárja elénk a 120 évvel ezelőtti magyar társadalmat. Hiánypótló írásmű született, hiszen (ahogyan arra maga a szerző is hivatkozik) korai magyar mozgóképes ismeretekkel csak kis mértékben rendelkezünk, mivel vizuális és írásos emlékeink kevésbé maradtak fenn. A könyv lényegében ezt a hiányt kívánja pótolni.

Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914). Apertúra Könyvek 8. Pompeji Kiadó, Szeged, 2022.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg