Anthony Minghella: The Talented Mr. Ripley / A tehetséges Mr. Ripley Anthony Minghella: The Talented Mr. Ripley / A tehetséges Mr. Ripley

Egy elcserélt élet kínja és gyönyöre

Anthony Minghella: The Talented Mr. Ripley / A tehetséges Mr. Ripley

ÉRTÉKELD A FILMET!
A tehetséges Mr. Ripley
Anthony Minghella
1999
A tehetséges Mr. Ripley

A tehetséges Mr. Ripley

Adatlap Filmadatlap Teljes filmadatlap

A Filmtett szerint: 7 10 1

7

A látogatók szerint: 0

0

Szerinted?

0

Hogyan változtatja meg Tom Ripley életminőségét, egyéniségét és pozícióját abban a hierarchikus világrendben, amelyben behelyettesíthető fogaskerékből látszólag jelentős kulcsfigurává válik?

Mindennek nem szokványos, de nem is éppen rendhagyó módszereit asszisztálhatjuk végig 139 percen keresztül A tehetséges Mr. Ripley című filmben, melyben a főhős a drasztikus személyiségváltáshoz egy létező, előzetesen megkonstruált egyéniséggel azonosul, majd az „eredetit" száműzi a földi életből: hirtelen felindulásból megöli és a társadalomban elfoglalt helyébe lép. Ripley feltörekvése a „mindent lehet, csak akarni kell, és keményen küzdeni érte" posztpozitivista hollywoodi szlogenének illusztrációjaként is felfogható. De szerencsére a történet túllép ezen az aranyigazságon – egyrészt a „mindennek ára van" szintén naiv igazságát állítva szembe vele, másrészt a hangsúlyt a változások tényszerű megörökítésén túl ezek pszichotikus mélyrétegi kihatásaira helyezve.

A történetmesélésben élesen különválik három, hasonló időegységeket felölelő rész, amelyek eltérő narrációs technikákat működtetnek. A nyugodt tempójú, a viszonyrendszerek és jellemrajzok megrajzolásán elidőző hosszúra nyúlt expozíció hirtelen, kontextusba nem illő műfajváltással jól megkomponált krimibe ível át. A kettő együtt kulminál és bonyolódik tovább a történet utolsó harmadában, miközben a történetmesélés a belső indítékok kuszaságában kutakodó, ugyanakkor a problémamegoldó, célratörő narráció technikáit érvényesíti. Mindez kiegészül a lelki rezdülések mélyrétegi, de a kérdőjeleket kellő helyen kirajzoló felvillantásaival. S ez a többlet majdhogynem meg is menti a filmet az újabban szokványos amerikaiként emlegetettől...

Ripley történetét a határozott kontúrral megrajzolt feszültségpontok tagolják három részre. A gyilkosság az egyik erőteljes vízválasztó, bár csupán az utótörténetbe illeszkedik szervesen, de az idáig vezető erővonalak nem eléggé kirajzoltak, a szélsőségekig vezető indítékok hiányoznak. A kevés narrátori kommentárral ecsetelt előtörténetből nem derül ki, hogyan jut el a középszerű átlagember a hidegvérű gyilkos patologikus létállapotába. Az önkényesen igazságot osztó (orzó?), társadalmi rend ellen lázadó gesztusnál sokkal többről van szó: a világot újrastrukturálni kívánó patologikus fasizmusról, amely a tulajdonképpeni pozitív hősben ölt észrevétlenül testet – abban a szereplőben, akivel a film narrációs mintáinak nézőre gyakorolt hatását követve, mindvégig azonosulunk, vagy legalábbis önkéntelenül rokonszenvezünk.

A meghasonlás paradigmáit vonultatja fel Ripley karriertörténete, a saját egyéniséggel való megbékélés ellehetetlenülését. A vágyott identitással való teljes azonosulást a konkrét valósággal való ismételt szembesülésen túl, az önmaga fontosságát túlértékelő ember morális csapdája is meghiúsítja. Mindezt a krimi tipikus cselekvésmintáiba ágyazva igyekszik érzékeltetni a film, de nehezen sikerül prezentálni az identitásvesztett gyilkos egészen konkrét vesszőfutását a műfajból adódó, gyanakvó puhatolózása közepette. A megmenekülések és újabb kelepcék fárasztó szívóssággal szinten tartott feszültségét a mélyrétegi történésekkel talán csak a film utolsó harmadában sikerül összehangolni, igaz, a bűnügyi szál rovására.

A későn felismert visszavágyódás a patologikus létállapotból a tragikusba vezet át: visszaút ugyanis nem lehetséges. A naiv, középszerű, ugyanakkor intelligens és szimpatikus Ripley végre önmagára találhatna, és kiteljesülhetne a homoszexuális szerelemben, amihez a méltó partner is adott. De meghasonlott környezete ekkor már a választott egyéniséghez és a kiküszködött pozícióhoz való beteges ragaszkodásra kényszeríti, hisz vészjósló szimultaneitással lát benne egyszerre Tom Ripley-t és Dickie-t. S ebből a maga kreálta, automatikusan variálódó csapdából a menekülés csupán ideiglenes lehet.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?
A tehetséges Mr. Ripley

A tehetséges Mr. Ripley

Színes bűnügyi, filmdráma, thriller, romantikus, 139 perc, 1999

Rendező:
Szereplők: , , , , , , , , Teljes filmadatlap

A Filmtett szerint:

7

A látogatók szerint:

0

Szerinted?

0

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg