Jim Jarmusch: Ghost Dog - The Way of the Samurai / Szellemkutya Jim Jarmusch: Ghost Dog - The Way of the Samurai / Szellemkutya

Szamurájok bölcsessége

Jim Jarmusch: Ghost Dog - The Way of the Samurai / Szellemkutya

ÉRTÉKELD A FILMET!
Szellemkutya
Jim Jarmusch
1999

A Filmtett szerint: 10 10 1

10

A látogatók szerint: 0

0

Szerinted?

0

“A szamurájhoz méltó élet kulcsa a halál, a szamuráj élete minden napján halottnak tekinti magát” – szabja meg élettörvényként a Hagakure, a teljes elvonultságban élő főhős bibliája. A jarmuschi film kulcsa az általános vallási etika szerinti elfogadó viszonyulás a halálhoz: az élet teljességében való megélhetőségének egyetlen szamuráji lehetősége halálként értékelni az életet s eljövendő életként a halált.

A halál élet-folyamatként való elfogadása s a lét materiális megélhetőségének elvetése nyit kaput a félelem nélküli, precíz szabályokkal kodifikált tiszta életre. S e tiszta lét leképezése a tiszta, képalkotói gátlásoktól, agyonzsúfolt szimbolikus jelentésektől mentes film, amely, akár a szamurájok élete, forma- és stílusművészet. A szavakon túli jelentések gyönyörűségét, a dolgok mögötti szellemvilágok összhangjába való misztifikált bepillantás lehetőségét a plánozás és képszerkesztés következetességével, a mindvégig szinten tartott tonális és zenei megkomponáltsággal, az elidőző, de nem fecsegő történet-szabással nyújtja. A képkockáról képkockára való megkomponáltság, a világítástól, a zene, a cselekmény és helyszín összhangjáig állandóan odafigyelő igényesség, egyszóval a forma tökéletes kidolgozottsága ad teret a magabiztos lélek- és ábrázolásnak, amely a forma biztonsága nélkül nem lenne hiteles.

A film az első képkockáktól a áthangolódás lehetőségeit kínálja, az ellazult, belehelyezkedő szemlélődés élményét, s azt hiszem, akinek ez sikerül, azt magával ringatja a történet nyugodt ecsetvonásokkal, egyszersmind élesen megrajzolt íve.

A szamurájok ősi rítusai szerint élő és cselekvő Szellemkutya lényével, mindennapi rituáléival szótlan csendben ismerkedünk, mintegy beavatódva ebbe a világba, amiben a reggeli kávézást a galambok felröptetése, a munkába indulást a kocsilopás és ölés éppoly nyugodt megszokottsággal véghezvitt gesztusai helyettesítik, mintha csak egy hollywoodi családi mozi expozíciójában ismerkednénk a hős életvitelével. És mégis másképpen…

Ősi értékrend jegyében él, de teljesen más értékrendet képviselve cselekszik a “szabadidejében” archaikus japán kultúráról olvasó vérprofi bérgyilkos. Hogyan szembesül a két értékrend, a “mindennek oka és értelme van” és a “minden mindegy” életvitele? Konfliktusmentes összebékítésük a film dramaturgiai bravúrja, válasz az örök morálfilozófiai kérdésre: hogyan illeszkedik az ölés, a pusztítás a kozmikus világrendbe? A “minden mindegy” beolvad, eszközül rendelődik a “mindennek oka van” -hoz. Szellemkutya vérmes pontossággal, nyomok és indulatok nélkül gyilkol. Tulajdonképpen nem gyilkol, hanem végrehajt egy eleve elrendelt koreográfiát.

Tekinthetjük Szellemkutya történetét akár a feketebőrűek amerikai társadalomból való kirekesztettségi korrajzának, akár egy letűnőben lévő uralkodó stíluson való ironizálásnak (a maffiavezérek könnyfakasztó derűvel ábrázolt identitás-ferdüléseire gondolva), mindenképpen kikívánkozik a film készen kínált értelme: a szótlan, magányos lét képe, a világból kirekesztett, de elvonultságában a világot teljességében, lényegi jelentéseiben megélő ősi lét móduszai, pusztulása és továbbélése.

A szamuráj életkoncepciója mintegy árral szemben úszik: a fogyasztói társadalom használati utasításaink gyökeres ellentéte. A világ kellő ráhangolódással teljességében átélhető, megérthető történet-rendszer. A tézis egyszerű megfogalmazását, illetve olyan kézenfekvő szimbólumokkal való illusztrálását, mint a szavakon túli barátság, a könyvek mint a törvény hordozói, a gyermeki ártatlanság ismétlődő motívumai, az a kristálytiszta hit teszi hitelessé, amivel Jarmusch felvállalja e jelentéseket a maguk ismert, agyonprezentált mivoltában is.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?
Szellemkutya

Szellemkutya

Színes bűnügyi, filmdráma, thriller, 116 perc, 1999

Rendező:
Szereplők: , , , , , , Teljes filmadatlap

A Filmtett szerint:

10

A látogatók szerint:

0

Szerinted?

0

Friss film és sorozat

Szavazó

Melyik a kedvenc Hans Zimmer-filmzenéd?

Szavazó

Melyik a kedvenc Hans Zimmer-filmzenéd?

Friss film és sorozat