Privát filmtörténet III.: Zárkózott ügyek Privát filmtörténet III.: Zárkózott ügyek

Privát filmtörténet III.

Zárkózott ügyek

„Úgy képzelem, Budapesten sárga villamosok járnak,
sárga bőrűeknek külön sárga járat,
persze mindenki azon utazik,
és büntetnek az ellenőrök.
A szerelem örök.”*

A hetvenes évek közepére a BBS tagsága oly mértékben felduzzadt, hogy az már az alapszabályban rögzített működést veszélyeztette. Érkeztek a végzős rendező hallgatók és a kezdeti tíz-tizenöt fős létszám már közel kétszáznál tartott. A kétévente tartott vezetőségválasztó gyűléseken nehezen jött össze a szavazáshoz szükséges kétharmados taglétszám. A távollévők írásos szavazatának beszámolása, és az a napirendi pont, amely szerint ha nincs meg az adott időpontra meghirdetett ülésen a kellő létszám, akkor öt perc múlva a megjelentek kétharmada is elegendő, vitathatóvá tette az ülés jogszerűségét.

A BBS a Magyar Filmművész Szövetség szekciójaként, a Szövetség vezetésének felügyelete alá tartozott, évente beszámolt a tevékenységéről, bemutatta filmjeit a vezetésnek. A filmek elkészítéséhez szükséges pénzt, ami az elvek szerint egy mindenkori játékfilm összegével volt azonos, a Művelődési Minisztérium filmfőosztálya a Filmgyáron keresztül biztosította. Ez a hármas függőség elegendőnek bizonyult egy ideig, az elkészült filmeket szűk körben mutatták be. Az első komolyabb gondot a később Kósa Ferenchez kötött Tízezer nap című film okozta, ami eredetileg a stúdió kollektív filmjeként indult a hatvanas évek elején. A megrendelő, az Aczél György nevével fémjelezhető kultúrpolitika szándéka a TSZ-be kényszerített parasztság életében bekövetkezett pozitív változás bemutatása lett volna. A fiatal stúdiósok – Kósa Ferenc, Gyöngyössy Imre, Sára Sándor, és Csoóri Sándor – filmje valós ismereteik miatt nem találkozott a politikai elvárással. A film elkészülte után vagy öt évig dobozban maradt, végül a Cannes-i Filmfesztiválra kijutva – az eredetihez képest némiképp megváltoztatva – rendezői díjat kapott.

A papíron felduzzadt, ám a valóságban hiányzó tagság és az újonnan érkezők szociológiai érdeklődése, a valóság filmes bemutatásának szándéka lépéskényszerbe hozta a fenntartókat, a szövetség tagrevíziót követelt. A viták során megszűnt a főiskolát végzettek primátusa, az új, kísérletező filmes formanyelv hívei és a szociológiai irányzat képviselőivel két markáns csoport alakult. Ekkor, a termékeny vitákkal övezett időben kerültem szervező titkárként a stúdióba. A filmek nyilvánosságra kerülésének szintje ekkoriban vált szigorúbbá: a Művelődési Minisztérium filmfőigazgatósági munkatársa az ún. cenzúralapon határozta meg, hogy milyen közönség láthatja az elkészült alkotást. Ízlése, politikai elfogultsága, a központi kulturális elképzelésekhez való idomulása, az aczéli három T (tilt, tűr, támogat) szellemének megfelelő – a hatalomhoz hű elvtárs lehetett.

Praktikusan ezek lebonyolítása rám tartozott: az elkészült kópiák beszállítása, a cenzúralap kitöltése a film adataival, cím, hossz, formátum stb. A kópiát a Báthory utcai irodaház vetítőjébe kellett bevinnem és onnan visszahoznom a BBS filmraktárába. Amelyik a „tilt” kategóriába került, azt csak külön engedéllyel lehetett kölcsönözni. Ezek főként dokumentumfilmek voltak, vagy néhány olyan film, amelynek alkotóját nemkívánatos személynek nyilvánították. Az elsőre példaként Ember Judit és Gazdag Gyula Határozat, a másodikra pedig Magyar Dezső Büntetőexpedíció című filmjét hoznám fel.

Az utolsó, politikai szempontok alapján meghozott tiltás 1987-88 körül született Erdélyi János és Zsigmond Dezső Ez zárkózott ügy című filmje kapcsán. Kőhalmi Ferenc, az akkori filmfőigazgató a pártközpontnak írt levelében olvashatunk erről Gervai András A tanúk című könyvében:

„A Balázs Béla Stúdió működésének felülvizsgálata megindult. Ezt mind a Stúdió, mint a Szövetség, mind a Filmfőigazgatóság időszerűnek tartja, különös tekintettel a filmgyártás terén tett átszervezési lépésekre. Jelenleg az elképzelések még nincsenek közös nevezőn, azok összeegyeztetése folyik. [Megjegyzem, hogy a stúdió a pénzügyi bizonytalanság megszüntetését kívánta elérni.] A Filmfőigazgatóság arra törekszik, hogy a BBS-t felügyelő szervek (Szövetség, Filmfőigazgatóság) – a műhely önállóságának megtartása mellett – a jelenleginél hatásosabb intézményes lehetőséget kapjanak a Stúdió tevékenységének figyelemmel kísérésére, szellemi befolyásolására. Ennek érdekében az a döntés született, hogy a BBS gazdasági, szervezeti értelemben továbbra is a MAFILM keretében működik. Ez az alapvető feltétele annak hogy rálátásunk legyen a stúdió munkájára és szabályozhassuk az ott zajló folyamatokat.”

A BBS megszűnését mégsem a politikai keretek megváltozása, hanem pénzügyi ellehetetlenülése okozta, igaz, ehhez kellett a szűk látókörű kulturális vezetés közönye is. Ma, harmincöt évvel később, a levelet olvasva eszembe jut a SzFE két éve indult átalakítása, amely alapvetően politikai indíttatású: kívánatos mederbe terelni, szabályozni az ott zajló folyamatokat.


* (Ujj Zsuzsi szövege Cs. Nagy Sándor Képzelt kínai című filmjéből.)

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Friss film és sorozat

 • Fekete Párduc 2

  Színes fantasy, képregényfilm, 161 perc, 2022

  Rendező: Ryan Coogler

 • Azt mondta

  Színes filmdráma, történelmi, 129 perc, 2022

  Rendező: Maria Schrader

 • A döntés

  Színes dokumentumfilm, 79 perc, 2022

  Rendező: Vízkelety Márton, Ugrin Julianna

 • A Fabelman család

  Színes életrajzi, filmdráma, 151 perc, 2022

  Rendező: Steven Spielberg

 • Vérapó

  Színes akciófilm, thriller, vígjáték, 101 perc, 2022

  Rendező: Tommy Wirkola

Szavazó

Melyik a kedvenc életrajzi filmed a közelmúltból?

Szavazó

Melyik a kedvenc életrajzi filmed a közelmúltból?

Friss film és sorozat

 • Fekete Párduc 2

  Színes fantasy, képregényfilm, 161 perc, 2022

  Rendező: Ryan Coogler

 • Azt mondta

  Színes filmdráma, történelmi, 129 perc, 2022

  Rendező: Maria Schrader

 • A döntés

  Színes dokumentumfilm, 79 perc, 2022

  Rendező: Vízkelety Márton, Ugrin Julianna

 • A Fabelman család

  Színes életrajzi, filmdráma, 151 perc, 2022

  Rendező: Steven Spielberg

 • Vérapó

  Színes akciófilm, thriller, vígjáték, 101 perc, 2022

  Rendező: Tommy Wirkola