Nagy Viktor Oszkár: Apaföld Nagy Viktor Oszkár: Apaföld

Vidróczki hazamegy

Nagy Viktor Oszkár: Apaföld

ÉRTÉKELD A FILMET!
Apaföld
Nagy Viktor Oszkár
2008

A Filmtett szerint: 5 10 1

5

A látogatók szerint: 0

0

Szerinted?

0

Az idei filmszemle jópár nagy- és kisjátékfilmje foglalkozik a társas kapcsolatokra épülő szeretet-viszontszeretet hiányával, lehetetlenségével. A legkülönfélébb alapszituációk és élethelyzetek – prostituált és kitartottja, nevelőnő és intézetis lány, házasságszédelgő fiatalember és lesérült balerina stb. – kivesézése után az Apaföldben apa és fiú viszonya kerül terítékre.

Nagy Viktor Oszkár lírai hangvételű (csonka)családi drámájában a börtönbüntetését letöltő apa tér haza fiához egy mátraaljai faluba, valamikor a rendszerváltás környékén. Mint kiderül, megvásárolt a határban egy darab földet, ahol szándéka szerint fiával együtt gazdákodna. Nem számolt azonban az időközben felcseperedett, nagykamasz fiú ellenállásával, akinek bár súlyos szülőelvonási tünetei vannak – édesanyja is meghalt, vélhetőleg mialatt az apa börtönben volt –, képtelen megbirkózni ezzel az új szituációval. Tovább bonyolítja a helyzetet a halott anya fiatal húga, aki egyedülálló lévén mindkét férfi életében fontos, és értelemszerűen erotikus jellegű, bár eltérő intenciójú érzelmeket gerjeszt. Az alapjában véve jószándékú apa és a lázadozás és megfelelni vágyás félszeg kísérletei közt őrlődő fiú állandó összetűzései végül mintegy kikényszerítik a tragikus megoldást.

A szűkre szabott cselekmény nem ad sok támpontot a szereplők előéletének felfejtéséhez, a tulajdonképpeni események bemutatása helyett pedig inkább a lelki folyamatokra próbál koncentrálni. A Családi kör című, általában egy-egy nehézsorsú család vagy személy életét, konfliktusait dramatizált változatban bemutató hajdanvolt tévésorozat képi-formai és elbeszélésvilága ötlik fel a nézőben, amit megfelelően illusztrálnak a jó érzékkel összeválogatott kellékek. Skorpió az uborkásüvegben, bömbölő metálzene meg az elengedhetetlen MZ-moped, mint a nyolcvanas évek végén lázadó keménygyerekek állandó rekvizítumai. Az ehhez az elbeszélésmódhoz választott kevésszereplős kamaradrámai forma helyes iránynak tűnik tehát, ám az eszköztelenség sajnos rátelepszik a történetre is, és ott már elhibázza a célt. Az a szituációs színjáték, ami annak idején a szocialista erkölcs és a helyes világkép népnevelői funkciójának a tévében megfelelt, az ma egy mozifilmben már nem állja meg a helyét. Ide kellően előkészített, és az eseményeket megfelelő mélységükben motiváló fordulatokra volna szükség. Akadnak persze erre irányuló próbálkozások – a fiú ambivalens viszonya az apjával tetszetősen illusztrálódik ellenállási kísérleteinek folytonos elbukásán keresztül, mindez pedig hatásosan előlegezi meg a készülő tragédiát – de idővel kifullad a szándék, elvész a ritmus. Nagyon hiányzik a feszesség egy ilyen témájú alkotásnál, helyette azonban öncélúnak és feleslegesnek tűnő képsorokat kapunk, melyek maximum hangulatfestő erővel bírnak – a strandon a fiú bírja legtovább a víz alatt –, de valójában semmi továbbit nem tesznek hozzá a megkívánt mélységű lélekrajzhoz, és az események szempontjából is lényegtelenek.

Mindezen sajnos az operatőri munka sem segít. Dobos Tamás képei bár hozzák a jórészt tájba illesztett filmnél az ilyenkor elvárható szintet – nagytotáljai látványosak, a közelik meg szépen bevilágítottak, és jól kihasználja a mélységélesség adta lehetőségeket is –, de hát ez manapság már a minimumkövetelmény, ahonnan éppen továbblépni kellene. Ráadásul a fentebb vázolt cselekményszintű „nekilendülés-megtorpanás” a képek nyelvére a „sűrűbb vágások-hosszú beállítások” váltakozásává fordítódik le, ami hosszú távon egyrészt rendkívül fárasztóvá válik, másrészt a dramaturgiai hiányosságokat nemhogy kissebbítené, hanem épphogy aláhúzza. A hosszú képeket ugyanakkor – hacsak nem egy olyan filmről van szó, mely végig azokból építkezik, és ez nem egy olyan film – értelemszerűen dramaturgiai csúcspontok vagy termékeny pillanatok közelében szokás elhelyezni, a kívánt hatás elérésének érdekében. Itt viszont legfőképp a határban végzett munkavégzést illusztrálják vele, ami nemcsak végtelenül didaktikus, de egyúttal unalmasan és öncélúan artisztikus hatást kelt.

Ugyanez a helyzet a dialógusokkal is. Azt ugyan jól látja a rendező, hogy mennyire agyon tudja csapni egy hiteltelen párbeszéd a realizmusra törekvő ábrázolást, de csak azért hallgatni, mert kemény, falusi emberekről van szó, egyszerűen nem elég indok egy ilyen helyzetben. Abban a néhány hosszabb párbeszédben viszont, melyen kínosan érződik, hogy mennyire megtervezett és modoros, talán éppen jól jött volna ez a betyáros szűkszavúság. Derzsi János egyébként jól hozza a börtönviselt és eltaszított apafigurát, Ravasz Tamás pedig a fiú szerepében meggyőző, bár az ő esetében leginkább kemény, csontos arca, szikár alkata az, ami jelen van. Érezhető, hogy a rendező bízott főszereplője megjelenésében, tudta, hogy különösebb színészkedés nélkül is elviszi a hátán a nehézsorsú gyerek szerepét.

Az Apaföld az oda-vissza lendülés filmje, sajnos nem a kifejezés jó értelmében. Ez az ingamozgás úgy nyomja rá bélyegét a filmre, mintha a fiú döntésképtelensége kopírozódna rá, emiatt aztán az az érzésünk támad, hogy talán maga a készítője sem tudta, hogy pontosan mit is akart kezdeni vele. Az elbeszélésmód, a jelenetbeállítások, a képek ugyanakkor mind-mind roppant ismerősek valahonnan, és nem kell hozzá nagy fantázia, hogy ezek mögött meglássuk a jelen pillanatban tipikus elsőfilmes problémákkal szembenéző tipikus elsőfilmes rendezőt.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

A Filmtett szerint:

5

A látogatók szerint:

0

Szerinted?

0

Friss film és sorozat

Szavazó

Melyik filmnek drukkolsz az idei Oscaron?

Szavazó

Melyik filmnek drukkolsz az idei Oscaron?

Friss film és sorozat