Sigourney Weaver

Sigourney Weaver

Susan Ale­xand­ra Weaver 1949. ok­tó­ber 8-án szü­le­tett New York­ban. Ap­ja te­le­ví­zi­ós pro­du­cer, any­ja brit szí­nész­nő volt, a csa­lád gyak­ran köl­tö­zött. 1961-ben Sigourney el­kezd­te ta­nul­má­nya­it a Brearly Girls Academy-ben, ké­sőbb egy má­sik, Chap­lin­­­ről el­ne­ve­zett ma­gán­is­ko­lá­ban ta­nult to­vább. Két év­vel ké­sőbb ne­vét Sigourneyre vál­toz­tat­ta, és a di­ák­szín­ját­szó kö­rök­ben kez­dett ki­tűn­ni. A gim­ná­zi­um után né­hány hó­na­pot ez iz­ra­e­li kibucban töl­tött. 1969-ben an­gol iro­da­lom szak­ra fel­vé­te­li­zett a Stanford Egye­tem­re, 1971-ben pe­dig a Yale Egye­tem drá­ma­ta­go­za­tá­ra irat­ko­zott be. Ta­ná­rai el­uta­sí­tot­ták át­la­gos­nál ma­ga­sabb (180 cm) al­ka­ta mi­att, fő­képp pros­ti­tu­ált- és öreg­asszony­sze­re­pe­ket osz­tot­tak rá. Szín­ház­ban 1973-ban de­bü­tált a Watergate Classics cí­mű da­rab­ban. A het­ve­nes évek­ben ki­sebb té­vé­sze­re­pek­ben tűnt fel, az át­tö­rést és a vi­lág­hír­ne­vet az Alien so­ro­zat hoz­ta meg szá­má­ra.

Ezt írtuk róla

Valahogy mindig megtalálnak a jó szerepek – Interjú Sigourney Weaverrel

2007. november 29.

Sigourney Weaver a klasszikus értelemben vett mozicsillagok egyik legnagyobbika. Nem véletlen, hogy a 60. jubileumát ünneplő Edinburgh-i Filmfesztivál életműdíjjal jutalmazta a színésznőt, aki a népszerű Életmű Interjúk sorozatban vallott Shane Danielsennek és a lelkes rajongókból álló nagyközönségnek – saját bevallása szerint – korántsem zökkenőmentesen induló hollywoodi pályafutásáról. Az interjú Weaver egyik legdrámaibb alakításával, Roman Polanski A halál és a lányka című filmjének kulcsjelenetével indult, amelyben Weaver egykori kínzóját, Ben Kingsley-t szembesíti szörnyű tettével.

Filmjei a Filmtetten

Avatar: A víz útja

Színes akciófilm, fantasy, kalandfilm, sci-fi, 192 perc, 2022
Szereplő

Több mint egy évtizeddel az első rész eseményeit követően a Sully család (Jake, Neytiri és gyermekeik) az életben maradásért vív harcot. A rájuk leselkedő veszélyek és az őket sújtó tragédiák mentén végül kiderül, meddig képesek elmenni, hogy biztonságban tudhassák egymást.

Elolvasom a kritikát

Szellemirtók: Az örökség

Színes akciófilm, fantasy, horror, 124 perc, 2021
Szereplő

Eltűnhetnek a szellemek? Azóta, hogy négy elszánt lúzer felvette a harcot a New Yorkot elözönlő túlvilági lényekkel, és visszakényszerítette őket oda, ahonnan előbújtak, senki nem találkozott kis zöld vagy nagy lila, a falon is áthatoló, gyilkos humorú szörnyekkel. De a nyugalom csak átmeneti. És a világnak megint szüksége van rá, hogy néhány rettenthetetlen harcos a kezébe vegye a plazmafegyvert. Csak sajnos [...]

Elolvasom a kritikát

Egy évem Salingerrel

Színes filmdráma, 101 perc, 2020
Szereplő

Diploma után, úton élete legnagyobb álma felé, hogy végre igazi, elismert író legyen, Joanna asszisztensi állást vállal J. D. Salinger régimódi és rendkívül vaskalapos irodalmi ügynökénél. A nem kimondottan szórakoztató munkanapokat egy füstös irodában tölti, ahol még mindig diktafonok és írógépek uralkodnak. Joanna fő feladata Salinger terjedelmes rajongói leveleinek feldolgozása, ám amikor elolvassa a világ minden tájáról érkező sz [...]

Elolvasom a kritikát

Exodus: Istenek és királyok

Színes kalandfilm, filmdráma, 142 perc, 2014
Szereplő

A világ egyik legismertebb történetében Mózest, a zsidó kisfiút a fáraó lánya menti ki a Nílusból és hercegként neveli fel. A férfi gyilkol és menekülése közben találkozik az Úrral, aki felszólítja, hozza ki népét az egyiptomi rabszolgaságból. Így Mózes szembefordul a fáraóval, és végül kivezeti a zsidókat Egyiptomból.

Kapcsolódó cikkek:

A gyilkos médium

Színes filmdráma, thriller, 113 perc, 2012
Szereplő

A pszichológus Margaret Matheson és asszisztense a természetfeletti jelenségekkel kapcsolatban végez kutatást. Hamarosan eljutnak a világhírű médiumhoz, aki évekkel azután bukkant fel ismét a nyilvánosság előtt, hogy legnagyobb kritikusa rejtélyes módon elhalálozott.

Elolvasom a kritikát

Az igazság nyomában

Színes akciófilm, thriller, 93 perc, 2012
Szereplő

Egy amerikai fiatalember konspirációra bukkan, mialatt spanyolországi vakációjukon elrabolt szülei kiszabadításán ügyködik.

Elolvasom a kritikát

Paul

Színes kalandfilm, vígjáték, sci-fi, 104 perc, 2011
Szereplő

Két sci-fi őrült elzarándokol Amerika UFO-hátországába, és ott véletlenül összefutnak egy űrlénnyel, aki egy olyan eszeveszett kalandtúrára viszi őket, amitől örökre megváltozik számukra a világegyetem.

Elolvasom a kritikát

Avatar

Színes akciófilm, kalandfilm, sci-fi, thriller, 150 perc, 2009
Szereplő

Egy deréktól lefelé megbénult háborús veteránt a távoli Pandorára utazik. A bolygó lakói, a Na'vik az emberhez hasonló faj - de nyelvük és kultúrájuk felfoghatatlanul különbözik a miénktől. Ebben a gyönyörű és halálos veszélyeket rejtő világban a földieknek nagyon nagy árat kell fizetniük a túlélésért. De nagyon nagy lehetőséghez is jutnak: a régi [...]

Kapcsolódó cikkek:

Sigourney Weaver

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg