A filmoktatás fejlesztését segítő videókra hirdettek pályázatot A filmoktatás fejlesztését segítő videókra hirdettek pályázatot

A filmoktatás fejlesztését segítő videókra hirdettek pályázatot

A filmoktatás fejlesztését segítő, a Massive Open Online Course platformra készülő szakmai anyagok közé beilleszthető, egyenként 5-8 perces, szerkesztett és angol nyelven feliratozott videó elkészítésére ír ki pályázatot a Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület és az Agape Alapítvány.

A kiírás magánszemélyeknek és intézményeknek szól, pályázni Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Romániából és Magyarországról lehet a három meghirdetett témára elkészített legalább két tematikus videóval. A beérkező anyagokat szakmai zsűri értékeli, azok közül a pályázat kiírója kategóriánként a legjobb pályaművet díjazza: a legjobb munkák mind a három tematikus kategóriában 1000-1000, a második helyezett pályaművek 500-500, a harmadikok 250-250 eurót kapnak, összesen 5250 euró értékben.

A meghirdetett témák a következők:
1. kategória: „Mi a film?”
Az interjú-videó
- legalább 8 (de maximum 12), öt és 20 év közötti, eltérő szociokultúrális környezetben élő fiatal, illetve
- legalább 4 (de maximum 6), huszonöt és 55 év közötti, eltérő oktatási környezetben tanító interjúalany válaszai alapján tárja azt fel, hogy a megkérdezettek számára a film elsősorban milyen mozgóképes formákat jelent (műfaj, stílus, hossz, felhasználási hely). Továbbá a videóból derüljön ki az is, hogy elsősorban mire, milyen módon és környezetben „használják” a megkérdezettek a filmet.
(Kérdések például: - mit néztél utoljára, amit filmnek neveznél? Emlékszel, hogy milyen hosszú volt körülbelül? Hol láttad? Ha filmre gondolsz, miféle film jut az eszedbe? Hogyan jellemeznéd? Próbáld megfogalmazni, miért nézel filmet? Mit vársz tőle? )
A cél az, hogy a videó minél komplexebb, sokszínűbb, de egyben hiteles képet adjon arról, hogy mit jelent ma a film a kérdezettek számára.

2. kategória: „Mi a filmoktatás és miért fontos?”
A másik interjú-videó legalább 8 (de maximum 12), huszonöt és 65 év közötti, a filmoktatásban érintett interjúalany (pl. tanár, tanterv-tervező, mozgóképipari szakember, oktatáskutató, kreatív ipar képviselője stb.) válaszai alapján járja körül, hogy a megkérdezettek szerint mit is jelent a filmoktatás és az miért fontos. A cél azoknak az érveknek az összegyűjtése, világos és egyszerű kifejtése, amelyek az oktatási intézmények vezetői vagy az oktatáspolitikusok, de akár a szülők számára is érthetővé és megragadhatóvá teszik, milyen képességfejlesztési potenciál van a filmoktatásban illetve, hogy amikor filmoktatásról beszélünk, mire is gondolunk.
(Kérdések például: Sorolj fel néhány olyan tevékenységet, amit filmoktatáshoz sorolnál. Kiknek volna fontos filmoktatásban részesülni? Miért? Röviden fogalmazd meg, mi mindent lehet a filmoktatással fejleszteni? Miről szól inkább a filmoktatás: a film segítségével a filmeken keresztül felhívni a figyelmet valamilyen izgalmas jelenéségre, tényekre, eseménysorozatra, viszonyokra vagy inkább: magáról a filmről, a filmek értelmezéséről, arról, hogyan, milyen formai eszközökkel tud a film mesélni, megragadni a közönség figyelmét, vagy inkább arról, hogyan lehet saját filmet készíteni, vagyis az önkifejezésről, a kreativitás fejlesztéséről? Milyen érvvel próbálnál meggyőzni egy igazgatót arról, hogy szükség van a filmoktatásra, helyet és időt kellene arra biztosítani? És egy politikust? És egy szülőt?)

A kiíró kérése az interjú-videók esetében az, hogy az interjúk során elhangzó kérdések és a kérdezők se jelenjenek meg, az anyagot az egymáshoz kapcsolódó, egymással ütköztetett válaszokból szerkesszék meg a pályázók. A feliratozás során a válaszadók keresztnevét, életkorát, státuszát (pl. tanuló vagy tanár) és az interjú helyszínét jelöljék meg. (Pl: Sara, 15, secondary school-student, Győr-Hungary). Fontos, hogy a pályázók csak olyan interjúrészleteket használjanak fel a pályázati anyagban, amelyhez a kérdezettek hozzájárultak, továbbá egyértelműen és a beküldési információkhoz csatolva járuljanak hozzá, hogy a pályázati anyagot vagy annak részeit az ingyenesen hozzáférhető Massive Open Online Course filmoktatási anyagában felhasználhassák.

3. kategória: „Filmoktatás a gyakorlatban”
A harmadik téma az 5-8 perces videóban mutasson be egy, kettő vagy maximum három, tetszőleges filmoktatási szituációt, élő helyzetet, izgalmas részleteket érdekesen, informatívan, lehetőleg olyan módon, hogy néhány rövid, tájékoztató feliraton túl ne legyen szükség magyarázó narrációra.
A feldolgozásra kerülő helyzetekben szereplő diákok legalább hét, de legfeljebb 18 évesek legyenek, vagyis ebben a filmben ne a filmes felsőoktatás vagy a filmipari képzés kerüljön bemutatásra. Ezek a videók az első két kategóriával szemben szabadabb, akár dokumentum, akár játékfilmes eszközökkel is megfogalmazhatóak, de a hitelesség, valószerűség itt is követelmény.

A pályamunkákat H264 720p formátumban, YouTube-ra feltöltve kérik link formájában a pályázó saját adataival (név vagy cégnév, postai cím, e-mail cím, mobiltelefonszám) 2020. március 22. 23.59-ig a jakabb.gyorgy@gmail.com és a hlacko@t-online.hu e-mail címekre. A pályázati szándékot 2019. december 31-ig kérik jelezni ezeken az e-mail-címeken.

(közlemény)

Támogass egy kávé árával!
 

Friss film és sorozat

Szavazó

Melyik a kedvenc, rövidfilmből kirügyezett horrorfilmed?

Szavazó

Melyik a kedvenc, rövidfilmből kirügyezett horrorfilmed?

Friss film és sorozat