Lénárt András

Lénárt András

Lénárt András a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékének habilitált egyetemi adjunktusa. Doktori és habilitációs fokozatát történelemtudományból szerezte. Fő kutatási területe Spanyolország és Latin-Amerika filmtörténete és 20-21. századi történelme. Két könyv és közel 130 könyvfejezet, tanulmány és cikk szerzője magyar, spanyol és angol nyelven, illetve három kötet társszerkesztője, publikációi itthon és külföldön jelennek meg. A Latin-Amerikai és Karibi Tanulmányok Nemzetközi Szervezetének (FIEALC) jelenlegi elnöke, valamint számos nemzetközi filmtörténeti és történelemtudományi szervezet és kutatócsoport tagja.

Írásai a Filmtetten (2)

Túl a Río Grandén – A mexikói film története

2021. október 15.

„Szegény Mexikó, oly távol van Istentől, de közel az Egyesült Államokhoz”. A Porfirio Díaz mexikói elnöknek tulajdonított, de valószínűleg inkább egy történész-újságírótól származó megállapítás tökéletesen körülírja, hogy a történelem során milyen kapcsolat állt fenn a két észak-amerikai ország1 között. Az sem lehet kétséges, hogy kettejük közül melyiknek származott több hátránya a szomszédi viszonyból. Elsősorban történelmi, politikai és gazdasági téren beszélhetünk viharos kétszáz évről, de Mexikó filmkultúrája sem ismerhető meg anélkül, hogy ne kerüljön szóba az északi „nagy testvér” hatása.

Karibi mozaik – A kubai film története

2021. június 19.

A kubai mindennapok vizsgálatának szerves része, hogy beazonosítsuk, a különböző művészi és egyéni megnyilatkozások mennyiben tükrözik a fennálló politikai rendszer elvárásait. Hasonlóan a politikai-társadalmi megközelítéshez, a karibi szigetország filmművészetében is elkülöníthető a castrói forradalom győzelme (1959) előtti, utáni, illetve a legfőbb támogató, a Szovjetunió összeomlása (1989) utáni korszak. A témaválasztásra és a kritikai szemlélet érvényesítésére mindvégig rányomta bélyegét a merevnek tűnő, de néha mégis megengedőnek mutatkozó kultúrpolitika.

Lénárt András

Friss film és sorozat

Szavazó

Ki a kedvenc Jedi lovagod?

Szavazó

Ki a kedvenc Jedi lovagod?

Friss film és sorozat