NKA folyóirat-pályázat

NKA folyóirat-pályázat

Honlap

A Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1–2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

A pályázaton magyarországi bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével. Tervezett keretösszeg: 30 millió forint.

Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a 2009. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
 • az utolsó megjelent lapszámot,
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, megjelenési ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
 • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.

A lap 2010. évi megjelentetésére csak egy kollégiumtól kérhet támogatást. Több kollégiumhoz benyújtott igény esetén minden pályázat érvénytelen! Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat! Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160%-át. A tematikus lapszámok, az évkönyv és az intézményi hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívják a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire (folyóirat-betétlap 34. sora) lehet. A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére történő áttérését.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja (betétlap 31.-33. sor):

 1. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 2. szerzői jogdíjak,
 3. fordítói, lektorálási honorárium,
 4. nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla)
 5. nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
 • kiadványszerkesztés, tördelés,
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, személyi jellegű kifizetések járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el, a fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell! Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal). A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:

 • a folyóirat hozzáférhető web-címét,
 • a honlapról készült utolsó printeket,
 • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 1. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 2. szerzői jogdíjak,
 3. fordítói, lektorálási honorárium,
 4. kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 5. publikáció megjelentetése (szolgáltatás).
 6. előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • korrektúra.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, személyi jellegű kifizetések járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el! A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell! A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel. A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését az adatlapon tett áfanyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2010. évben számíthat. Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon és a 2010. évi folyóirat-betétlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. november 3-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Az adatlap kitöltési útmutató itt tölthető le.

NKA folyóirat-pályázat

Friss film és sorozat

 • Jurassic World: Világuralom

  Színes akciófilm, kalandfilm, sci-fi, thriller, 146 perc, 2022

  Rendező: Colin Trevorrow

 • Enfant Terrible

  Színes életrajzi, filmdráma, 134 perc, 2020

  Rendező: Oskar Roehler

 • Elvis

  Színes életrajzi, zenés, 159 perc, 2022

  Rendező: Baz Luhrmann

Szavazó

Melyik a kedvenc Cronenberg-filmed?

Szavazó

Melyik a kedvenc Cronenberg-filmed?

Friss film és sorozat

 • Jurassic World: Világuralom

  Színes akciófilm, kalandfilm, sci-fi, thriller, 146 perc, 2022

  Rendező: Colin Trevorrow

 • Enfant Terrible

  Színes életrajzi, filmdráma, 134 perc, 2020

  Rendező: Oskar Roehler

 • Elvis

  Színes életrajzi, zenés, 159 perc, 2022

  Rendező: Baz Luhrmann