PAINT UP! virtuális épületfestő verseny 2011

PAINT UP! virtuális épületfestő verseny 2011

Készíts virtuális épületfestéshez szabadon választott témában, a Magyar Tudományos Akadémia Központi épületének középső homlokzatára, az épület architektúrájával harmonizáló, zenei aláfestéssel komponált, 3 perces projektoros kivetítésre alkalmas képanyagot (animáció, videó, montázs stb.).

Pályázatot nyújthat be:

 • A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek foglalkozástól, kortól, nemtől, állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, egyénileg és/vagy csapatban pályázhatnak
 • 18 év alatti természetes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával pályázhat
 • Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója
 • A csoportosan pályázó legfeljebb egy csoportban közreműködhet
 • Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat
 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet
 • Profik és amatőrök egyaránt pályázhatnak
 • A kiíró Visualpower Kft. és szervező-, együttműködő partnereinek dolgozói, tagjai, tisztségviselői, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A pályamunkák beadásának feltételei

 • Az érvényes pályázat feltétele a paintup.visualpower.hu oldalon történő „Anyagleadás-regisztráció”.
 • Minden pályamű külön regisztrációt igényel!
 • A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázót azonnali hatállyal kizárjuk a versenyből. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a helyezést érvénytelenítjük, és a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
 • A pályázó a regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
 • A pályamunkának meg kell felelnie a kiírás, “Pályamunkák kötelező technikai paraméterei” fejezetében megadott technikai feltételeknek.
 • A pályaműben tilos bármilyen létező vagy fiktív, direkt vagy bújtatott reklám elhelyezése, azaz tilos terméket, márkát, nevet, emblémát, felismerhető arculati elemet, feliratot stb., és/vagy bármilyen, a pályázóra utaló jelet megjeleníteni! Ennek be nem tartása a pályamű automatikus kizárásával jár!

A pályamunkák benyújtásának módja

 • Az érvényes pályázat feltétele a paintup.visualpower.hu oldalon történő „Anyagleadás-regisztráció”. Minden pályamű külön regisztrációt igényel.
 • A pályamunkának meg kell felelnie a kiírás, “Pályamunkák kötelező technikai paraméterei” fejezetében megadott technikai feltételeknek.
 • A pályamunkák 3 perc időtartamúak legyenek.

További részletek a pályázat honlapján olvashatóak.

PAINT UP! virtuális épületfestő verseny 2011

Friss film és sorozat

Szavazó

Ki a kedvenc Jedi lovagod?

Szavazó

Ki a kedvenc Jedi lovagod?

Friss film és sorozat