Csapó! Felvétel indul! – Készíts reklámfilmet az Európai Unió Kiadóhivatala számára

Az Európai Unió Kiadóhivatala a fiatalok – különösen a kommunikációval vagy filmmel kapcsolatos tárgyakat tanuló diákok – kreativitására és szakmai készségeire számítva hirdet rövid, mulatságos és szórakoztató reklámfilmek készítését célzó pályázatot az alábbi két szolgálata népszerűsítésére: EU Bookshop és Ted (Tenders Electronic Daily).

A versenyen bármely, a 27 EU-tagállam vagy az EGT-országok valamelyikében működő oktatási intézmény diákjai részt vehetnek.

A verseny célja

Az Európai Unió Kiadóhivatala arra kéri az oktatási intézmények kommunikációs, filmes és más hasonló kurzusokon részt vevő diákjait és hallgatóit, hogy kreativitásukat és technikai tudásukat latba vetve készítsenek rövid népszerűsítő internetes videót az EU Bookshop szolgáltatásról, illetve televíziós reklámfilmet a TED-ről (naponta megjelenő elektronikus közbeszerzési értesítő). (A továbbiakban mindkét pályázati feladat esetében a pályamunkákat közös néven filmekként említjük).

1. pályázati feladat: EU Bookshop – népszerűsítő internetes videó

Az EU Bookshop szolgáltatás az Európai Unió szerveinek online könyvtáraként és könyvesboltjaként működik, és magában foglalja az uniós intézmények, ügynökségek és más szervek által az EU tevékenységéről készített legfrissebb kiadványokat.

A szolgáltatás, melynek 140 000 kiadványa közül a legrégibbek 1952-ben keletkeztek, az EU intézményeinek történelmi emlékezeteként szolgál. Az Európai Unió intézményei, ügynökségei és más szervei által kiadott könyvek, jelentések, tanulmányok, brosúrák és prospektusok az összes európai uniós szakpolitikát és tevékenységet – köztük az egészségügyet, oktatásügyet, halászatot és közlekedést is – lefedik. A szolgáltatás weboldala az alábbi címen található: http://bookshop.europa.eu

Az EU Bookshop lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az uniós intézmények, ügynökségek és más szervek hivatalos kiadványai között keressenek, azokat megrendeljék vagy ingyenesen letöltsék. Az EU Bookshop többek között hamarosan lehetőséget kínál arra is, hogy a felhasználók kérésre nyomtatási szolgáltatást vehessenek igénybe, melynek segítségével megrendelhetnek majd olyan kiadványokat is, amelyek készletei már kimerültek.

Az Európai Unió Kiadóhivatala reklámfilmet szeretne készíttetni az EU Bookshop szolgáltatás népszerűsítésére. A legfeljebb egyperces filmnek vidámnak, szórakoztatónak és fantáziadúsnak kell lennie, sőt, akár merész is lehet, fő, hogy az egész világon elnyerje a fiatalabb generációik tetszését.

A internetes videónak lényegében azt az üzenetet kellene közvetítenie, hogy a felhasználóknak csak néhány kattintásba kerül, és máris a hivatalos és ingyenes uniós információk és kiadványok tárháza áll rendelkezésükre, ráadásul saját nyelvükön, azaz az Unió 23 hivatalos nyelvén. A videót elsősorban az interneten (az EU Bookshop, az EUTube, a YouTube stb. weboldalán) keresztül terjesztik majd, és kereskedelmi vásárokon fogják bemutatni.

2. pályázati feladat: TED – televíziós reklámfilm

A TED („Tenders Electronic Daily” – naponta megjelenő elektronikus közbeszerzési értesítő) a „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához” című kiadvány online változata, amelyben uniós közbeszerzési értesítések jelennek meg. A TED az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség közbeszerzési szerződéseivel kapcsolatos hivatalos információforrás. A TED használata ingyenes és egyszerű. Hetente ötször frissítik az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség új közbeszerzési értesítéseivel. A weboldal az alábbi címen található: http://ted.europa.eu

A filmnek tehát lényegében azt az üzenetet kellene közvetítenie, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) előtt több ezer üzleti lehetőség áll Európa-szerte, és bármelyik országban módjuk nyílik ajánlattételre (az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen belül). Ráadásul nyelvi korlátokkal sem kell megküzdeniük: a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatást mindenki a saját nyelvén (azaz az EU 23 hivatalos nyelvén és az EGT hivatalos nyelvein) olvashatja.

A televíziós reklámfilmmel az Európai Unió Kiadóhivatala a kkv-k üzleti döntéshozóit kívánja megcélozni. A nyertes pályaműveket a televízióban, valamint kereskedelmi vásárokon és az interneten (a TED, az EUTube, a Youtube, stb. weboldalain) mutatják majd be.

A legfeljebb 30 másodperces televíziós reklámfilm legyen vidám, szórakoztató és fantáziadús, sőt, lehet akár merész is, fő, hogy az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen belül elnyerje a nagyközönség tetszését.

A filmek nyelvi változatai

A pályázóknak szem előtt kell tartaniuk azt a tényt, hogy a filmek célközönségének tagjai az EU 23 hivatalos nyelve közül bármelyiket beszélhetik. A filmet úgy kell kidolgozni, hogy az bármely uniós polgár számára érthető legyen, függetlenül attól, hogy az EU 23 hivatalos nyelve közül melyiket beszéli, vagy olyan megoldást kell alkalmazni, melynek segítségével a film nyelve könnyen megváltoztatható (pl. feliratozás vagy megváltoztatható beszédhang révén).

Az alábbi lehetőségek közül bármelyik választható, feltéve, ha biztosítja, hogy különböző nyelvi és kulturális háttérrel rendelkező emberek is követni tudják a történetet:

 • párbeszéd nélküli film,
 • kitalált nyelvet használó (vagy egyszerű verbális kifejezéseket alkalmazó) film,
 • többnyelvű párbeszédet tartalmazó film,
 • olyan, egynyelvű beszédhanggal elkészített film, amely lehetővé teszi más nyelvű beszédhangok alkalmazását is,
 • kizárólag feliratozást használó (azaz párbeszéd nélküli) film, ha a feliratozást a történet vagy a stílus művészeti szempontból indokolttá teszi.

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy a filmben nem szerepelhet egyszerre túlzott mennyiségű párbeszéd és túlzott mennyiségű feliratozás.

Annak érdekében, hogy a résztvevők jobban megértsék, milyen filmek készíthetők a nyelvi egyetemességre vonatkozó, fent ismertetett követelmény betartása mellett, kérjük, látogassanak el a verseny weboldalára (http://publications.europa.eu/contest/film/index_hu.htm).

A pályázat általános feltételei

A versenyben bármely olyan oktatási intézmény részt vehet, amely az EU 27 tagállamának vagy az EGT országainak valamelyikében működik, és a részvételét a nemzeti jog nem tiltja vagy nem korlátozza.

Az oktatási intézmények által beküldhető pályamunkák száma sem az EU Bookshop népszerűsítésére szolgáló internetes videó, sem a TED-ről szóló televíziós reklámfilm esetében nem korlátozott.

A filmnek eredeti műnek kell lennie, amely kifejezetten erre a versenyre készült.

A film nem sérthet kiadással kapcsolatos jogokat, egy élő vagy elhunyt személy magánélethez való jogát, személyiségi jogokat vagy tulajdonjogot. A filmnek nyilvános fórumon való közlésre alkalmasnak kell lennie, és nem fordulhat elő benne meztelenség, káromkodás, fenyegetés vagy erőszak. A versenyben nem vehetnek részt azok a filmek, amelyek nemzeti, nemi, faji, etnikai, vallási hovatartozás, fogyatékosság, kor vagy nemi irányultság alapján történő diszkriminációt közvetítenek.

A filmeket legkésőbb 2011. január 17-én, közép-európai idő szerint 23:59:59-ig (a feladás időpontja, a postabélyegzőn szereplő dátum vagy a feladóvevényen szereplő időpont) fel kell tölteni és postára kell adni. A filmeket a feltöltést és postázást követően nem lehet megváltoztatni vagy átszerkesztve újra elküldeni.

Az Európai Unió Kiadóhivatalának dolgozói és azok családtagjai nem vehetnek részt a versenyben.

A filmekre vonatkozó technikai előírások

1. pályázati feladat: EU Bookshop

Az EU Bookshopot népszerűsítő filmet (melynek időtartama legfeljebb egy perc lehet) az alábbi formátumok egyikében kell elküldeni: QuickTime tömörítetlen fájl, MPEG 2, H.264/MPEG-4, AVI tömörítetlen fájl. A pályázóknak ezenfelül a filmet DVCAM kazettán is el kell küldeniük.

A filmnek feltűnő helyen meg kell jelenítenie a TED logóját és a közreműködők felsorolásánál a Kiadóhivatal logóját. Ezekhez a logókhoz a regisztrációt követően biztosítunk hozzáférést (lásd a versenyszabályzat 33. pontot).

2. pályázati feladat: TED

A TED-re vonatkozó televíziós reklámfilm esetében a pályázók eldönthetik, hogy videokazettát vagy digitális adathordozót használnak.

 • Videokazetta esetében a kötelező formátum: Digital Betacam PAL (16:9 anamorf [PAL-D1]; ITU-R BT.601/656); a hang AES/EBU szerint digitalizált, +6 dBu maximális jelszinttel; az időkód (VITC és LTC azonossága) növekvő és megszakítás nélküli legyen.
 • Digitális küldésnél a szükséges formátum: MPEG 2 50 Mbits/s adatátviteli sebességű, képkockán belüli (I-frame-only) 4:2:2, „profile at main level”. A pályázóknak ezen felül a filmet DVCAM-kazettán is be kell nyújtaniuk.

A televíziós reklámfilmnek feltűnő helyen meg kell jelenítenie a TED logóját és a közreműködők felsorolásánál a Kiadóhivatal logóját. Ezekhez a logókhoz a regisztrációt követően biztosítunk hozzáférést (lásd a versenyszabályzat 33. pontot).

Regisztráció

A versenyre történő regisztrációhoz a pályázóknak on-line regisztrációs lapot kell kitölteniük, amelyben kijelentik, hogy egyetértenek a versenyfeltételekkel. A regisztrációs lap az alábbi webhelyen érhető el: http://publications.europa.eu/contest/film/index_hu.htm

Miután a regisztrációs űrlap beérkezett az Európai Unió Kiadóhivatalához, a pályázók visszaigazolást kapnak a regisztrációról, és egy linket ahhoz a weboldalhoz, ahonnan letölthetik az EU Bookshop, a TED és az Európai Unió Kiadóhivatala logóit.

A pályamunkák benyújtása

A jelentkezőknek a filmet vagy filmeket interneten keresztül és postai úton is be kell nyújtaniuk az alábbiak szerint.

Interneten keresztül:

A film vagy filmek interneten keresztül történő benyújtásához a pályázóknak az Európai Unió Kiadóhivatalának fájlok fogadására kijelölt weboldalát kell használniuk. Ahhoz, hogy megkapják a webhely eléréséhez szükséges linket, a felhasználói nevet és jelszót, a pályázóknak legkésőbb 2011. január 14-ig (közép-európai idő szerint 23:59:59-ig) e-mailt kell küldeniük az alábbiakban megadott e-mail címre, hivatkozva oktatási intézményükre és a kapcsolattartó személy nevére.

 • EU Bookshop:
 • TED:

A pályázóknak legkésőbb 2011. január 17-ig kell feltölteniük a filmeket a fájlok fogadására megadott honlapon. A pályázók a fájlok fogadására megadott webhely elérhetőségi adataival együtt egy szerzői jogi nyilatkozatot is kapnak, amelyet kinyomtatva, aláírással ellátva és a filmek fizikai verzióját vagy verzióit mellékelve kell visszaküldeniük az alábbi címre.

Postai úton:

A pályázóknak a filmek fizikai verzióját vagy verzióit az aláírt nyilatkozattal együtt legkésőbb 2011. január 17-ig (a feladás időpontja, a postabélyegző dátuma vagy a feladóvevényen szereplő időpont) kell elküldeniük az alábbi címre:

Film contest
Promotion and communication section (FISR)
Publications Office of the European Union
2, Rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

A verseny ütemterve

 • A verseny kezdete: 2010. június
 • A film feltöltéséhez szükséges felhasználói névhez és jelszóhoz való hozzájutás határideje: 2011. január 14.
 • A filmek elküldésének határideje (a Kiadóhivatal weboldalára való feltöltés időpontja és a postabélyegzőn szereplő dátum): 2011. január 17., közép-európai idő szerint 23:59:59
 • A bírálóbizottság ülésének időpontja: 2011. január (változhat)
 • Díjkiosztó ünnepség: 2011. február (változhat)

Az Európai Unió Kiadóhivatala fenntartja a jogot a verseny feltételeinek előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására, kiterjesztésére vagy leszűkítésére, illetve a verseny felfüggesztésére vagy lezárására. Az Európai Unió Kiadóhivatala a változásokról internetes oldalán keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.

Díjak

Mindkét pályázati feladat esetében a nyertes filmek 5000 €, a második helyezést elérő filmek 3000 €, a harmadik helyen végzett filmek pedig 1000 € díjazásban részesülnek. A díjak mindegyike átalányösszeg. A filmgyártás költségeit vagy bármely egyéb kiadást a pályázónak kell állnia.

A díjat a nyertes tanulók, illetve hallgatók oktatási intézményének bankszámlájára utalják majd a szervezők. A nyerteseknek jogi azonosító formanyomtatványt és pénzügyi azonosító formanyomtatványt küldenek, amelyeket a nyertes oktatási intézmény vezető testületének kell kitöltenie és aláírnia, majd visszaküldenie az Európai Unió Kiadóhivatalának az igazoló dokumentumokkal együtt.

Friss film és sorozat

Szavazó

Ki a kedvenc Jedi lovagod?

Szavazó

Ki a kedvenc Jedi lovagod?

Friss film és sorozat