John Patrick Shanley: Doubt / Kétely John Patrick Shanley: Doubt / Kétely

Hiszem, pedig nem látom

John Patrick Shanley: Doubt / Kétely

ÉRTÉKELD A FILMET!
Kétely
John Patrick Shanley
2008

A Filmtett szerint: 8 10 1

8

A látogatók szerint: 0

0

Szerinted?

0

A láthatatlanba vetett hit világában a látható bizonyítékokra nincs szükség – véli a Kétely egyik főszereplője. Tévelygés megelőzésére kitalált szigorú szabályok és a nagyobb rossz elkerülése érdekében félresöpört kételkedés elevenedik meg napjaink két kivételes tehetségű amerikai színészének alakításában. A Kétely az ő filmjük.

Hit és bizonyosság szervesen összetartozik a vallásos gondolkodásban, hiszen az irracionálisba vetett hit csakis a felfoghatatlan létezéséről való biztos meggyőződésen alapulhat. Ráadásul a hagyományos felfogásban a jó és rossz között biztos kézzel irányító hitre, a helyes és helytelen megítélésének tévedhetetlenségét biztosító isteni sugallatra való nyugodt ráhagyatkozás a kutató kérdezés, a nyomozás kizárásával jár együtt. Ennek ellenére a Philip Seymour Hoffman által alakított katolikus pap a film legelején a kételyről tart prédikációt. Mondanivalójának lényege – és egyben az egyház közösségekbe szerveződésének a magyarázata – az, hogy a kételyt kiváltó szerencsétlenségeket mindig egyedül a legnehezebb elviselni, a biztos támaszba vetett hit megkérdőjelezésére a magányban van leginkább lehetőség. A hitünk magától értetődőségének megbillenésével való szembesülés eme kétely közösségi megélésében sokkal könnyebb, és a többiek kétkedéssel való küzdelme bizonyosságot ad a kételyben is. A magára maradó kételynél azonban nincsen kegyetlenebbül mardosó érzés – állítja a film zárójelenete.

Kép a Doubt / Kétely című filmből

A film alapképlete rendkívül egyszerű: a hivatalos, szigorú rendszer, és a rendszert belülről megreformálni kívánó újító áll szemben egymással. Emberarcú, szeretetre méltó, korszerű egyház lebeg Flynn atya szemei előtt, aki a hozzá tartozó közösségben és iskolában megpróbálja a szabályokat az emberekhez igazítani, ahelyett, hogy az embereket szabná a kérlelhetetlen, csupán a koruk miatt tisztelt törvényekre. A mindig csak a cselekedetek alapján ítélő hagyományos egyházi felfogással szemben – amelyet a Mery Streep által megformált Aloysius nővér képvisel – Flynn megpróbál a motivációknak is utánanézni, és aszerint bánni diákjaival, kollégáival.

Philip Seymour Hoffman a Doubt / Kétely című filmben

Az egyik nehéz sorsú diák iránti hangsúlyos odafigyelés gyanút ébreszt az iskola igazgatójaként működő Aloysius nővérben, Flynn atya szándékainak tisztaságát és főleg viselkedésének illendőségét illetően. A frontok hamarosan megmerevednek, jelenetről jelenetre nyilvánvalóbb lesz a szimpatikus, kedves, reformer atya jósága és a saját tanárait is semmibe vevő, a gyerekeket merev szabályok közé kényszerítő, középkori elveket valló Alysius nővér gonoszsága közötti éles ellentét. Miközben a szereplők egyre inkább tipizálódnak, érdekes módon a sztori központi eleme – történt-e valami oda nem illő Flynn atya és a fekete srác között – továbbra is homályban marad. Mivel a saját emberismeretében és a megérzéseiben töretlenül bízó nővér inkvizícióra emlékeztető hadjárata nem talál bizonyítékokat (hiszen ez egyáltalán nem is célja), ezért eljárásának helyességével, valamint az atya viszonyulásának határaival kapcsolatban a kétely nemcsak a szereplőkben, hanem bennünk, nézőkben is folyamatosan fennmarad.

Meryl Streep a Doubt / Kétely című filmben

A történet kapcsán magától értetődően adódik az összevetés Almodóvar egyházi iskolákban zajló, szexuális kihágásokat pellengérre állító filmjével, a Rossz neveléssel. Ugyanakkor az eltéréseket már a két film kiindulópontjában megtaláljuk: a spanyol rendezőnél a pap bűnösségével kapcsolatos kétely fel sem merül, bizonytalanság csupán a szereplők identitásával kapcsolatban van. Almodóvar hősei szenvedélyesen ítélkeznek az életük talán legnagyobb traumáját okozó pap-tanár fölött, ugyanolyan vakon vetik el a motivációk kutatását ésúgy hagyatkoznak a puszta cselekedetek megítélésére, mint jelen film Aloysius nővére. A Kételyben a szexualitással kapcsolatos bármely kérdésre csupán távoli utalás történik, ami nemcsak a szerzők prüdériájáról, hanem pontosan a film magvát képező bizonytalanság fenntartásáról szól.

Amy Adams a Doubt / Kétely című filmben

A Kétely alapvetően színészfilm: Philip Seymour Hoffman és Meryl Streep Oscar-díjra is jelölt alakításai egyszerűen lenyűgözőek. Akármennyire sarkítja is a figurájukat a forgatókönyv, az, ahogyan a szájukba adott mondatok elhangzanak, folyamatosan árnyalja a karaktereket, az egyértelműség helyett a bizonytalanság, a sokféle értelmezés lehetősége villan fel. Hoffman játéka – mint már oly sokszor – a visszafogottságra épül, arca soha nem fejez ki többet, mint kellene, soha nem torzul el az érzelemtől jobban, mint ahogy az érzés nézői felismeréséhez szükséges. Meryl Streep arcából a film nagy részében csupán hosszú, hegyes orra, és keskeny, éles vágású szája látszik – a csuklya alól. Játéka a merevség finom túljátszására épül, s ez remekül egybevág Aloysius nővér jellemével, aki határozottsággal és magabiztossággal próbálja leplezni a benne is óhatatlanul megbúvó kételyt és bizonytalanságot.

Philip Seymour Hoffman és Meryl Streep a Doubt / Kétely című filmben

John Patrick Shanley író-rendező elsősorban a feszes forgatókönyv miatt érdemel dicséretet, hiszen a Kétely nem formai megoldásaival tűnik ki, hanem a pontosan megkonstruált dramaturgiai szerkezettel és a remek dialógusokkal. Az egyetlen, ’90-ben rendezett, Tom Hankset és Meg Ryant felvonultató vígjátékon kívül rendezői székbe nem kerülő Shanley hagyományos beállításokat és kameramozgásokat alkalmaz, amelyek egy pillanatra sem próbálják a film alapproblémáját, a láthatatlan létezésébe vetett hitet és a látható bizonyosságával kapcsolatos kételyt vizuálisan is megjeleníteni. Az ő igazi érdeme az, hogy hagyta két hatalmas színészét kiteljesedni.

Az egyház mai szerepén, attitűdjén tépelődöknek kötelező olvasmány ez a film, a többiek számára a túl sok port valószínűleg ezután sem kavaró Kételyt tényleg Hoffman és Streep miatt érdemes megnézni. Még ha fel is vetődik utána bennünk a kétely, hogy csak pazarolják a tehetségüket: olyan lenne, mintha ágyúval lőnénk verébre.

 

A Filmtett szerint:

8

A látogatók szerint:

0

Szerinted?

0

Friss film és sorozat

Szavazó

Melyik a kedvenc ezredforduló utáni westernfilmed?

Szavazó

Melyik a kedvenc ezredforduló utáni westernfilmed?

Friss film és sorozat