Tanulmány | Vázlat a Pannónia Filmstúdió animációs filmgyártásáról 1959–1989 között Tanulmány | Vázlat a Pannónia Filmstúdió animációs filmgyártásáról 1959–1989 között

Vázlat a Pannónia Filmstúdió animációs filmgyártásáról 1959–1989 között

Az immáron 100 esztendős magyar animációs film (1914-re datálható a kezdete) egykor világraszóló sikereinek létrejöttében oroszlánrésze volt egy bizonyos stúdiónak. Ez a stúdió ma már legenda és hivatkozási alap – jóformán a magyar animációs film szinonimája.1

1957-ben vette fel a Pannónia nevet a Szinkron Filmgyártó Vállalat, ahová Macskássy Gyula animációsfilmes csapatát 3 évvel korábban helyezték az államilag irányított filmgyártásban. A következő mintegy 30 év során a Pannónia Filmstúdió összeforrt a magyar animációs filmmel. Az alábbi cikkben ezeket az évtizedeket, pontosabban az 1959–1989 közötti időszakot tekintem át részletesen.2 A kezdőpontot az indokolja, hogy 1959-ben a Pannónián belül az animációs csoport viszonylagos önállósággal rendelkező Rajz- és Bábfilm Osztállyá léptették elő, s a részleg vezetőjévé a jogász-közgazdász végzettségű dr. Matolcsy Györgyöt nevezték ki, aki a stúdió meghatározó személyiségeként a magyar animáció menedzserévé vált, neve elválaszthatatlan ettől a korszaktól és stúdiótól. A záródátum mögött politika- és társadalomtörténeti cezúra rajzolódik ki: a rendszerváltás annak a korszaknak is véget vetett, amelyben virágozhatott a Kádár-rendszerben államilag támogatott animációsfilm-készítés.

Az 1960-as évek: az „animációs új hullám” és az első sorozatok

Az 1960-as években vált a Pannónia Filmstúdió komoly művészi eredményeket elérő és az ipari animációsfilm-termelés kialakítása felé is közelítő műhellyé. Ennek előzménye, hogy az 50-es évek végén megrendelés érkezett külföldről egy rajzfilmsorozatra, így létfontosságúvá vált a magyar rajzfilmgyártás kapacitásának növelése; mire pedig 1962 végéig befejeződött az amerikai megbízásra készült Artur-sorozat gyártása, külföldi megrendelések hiányában a hazai kereslet felé is nyitni kellett. 1964-re az animációs filmkészítők csoportját a Pannónia Filmstúdió Rajz- és bábfilm Főosztályaként jegyezték, amelyben az évtized közepére 14 állandó alkotócsoport dolgozott, fenntartva a legkülönfélébb egyéniségek, technikai megoldások, formai törekvések és látásmódok érvényesülését.

A 60-as évek egyik legfontosabb fejleménye az alkotógárda vérfrissítése: új tehetségek és új munkakörök (például a dramaturg) jelentek meg. Ekkor érkezett a pannóniás csapathoz Jankovics Marcell, Kovásznai György, Szoboszlay Péter, Mata János; az évtized során pedig Gémes József, Richly Zsolt, Szabó Sipos Tamás, Reisenbüchler Sándor és Vajda Béla neve is erősíti a Pannóniát (a teljesség igénye nélkül). A fiatal alkotók kibontakozását, újszerű műveik sorát a magyar animációs új hullámként jegyzik, amelyhez hozzávehető az 50-es évek óta aktív alkotók rendezői bemutatkozásai vagy újszerű alkotásai (Nepp József, Cseh András, Réber László, Imre István, Foky Ottó). A művészi megújulás fejleményeit azok a rendhagyó filmek előlegezték meg, amelyek az 50-es és 60-as évek fordulóján a már tapasztalt alkotók keze alól kerültek ki: Dargay Attila: Ne hagyd magad, emberke; Macskássy Gyula és Várnai György: A ceruza és a radír, Párbaj; Csermák Tibor: A piros pöttyös labda.

Az animációs új hullám kibontakozásához az is hozzájárult, hogy a sorozatfilmek gyártása nem emésztette fel az egyedi filmek finanszírozását, sőt a stúdiónak – korlátozott mértékben – biztosítottak úgynevezett kísérleti keretet is. Ez tette lehetővé, hogy az animációs formai paletta sokszínűvé váljon, elhagyva a hagyományos rajz- és bábfilm kereteit is. Ekkor jelenik meg a festményanimáció (Kovásznai György: Átváltozások) és a kollázsanimáció, ami kifejezetten divatossá válik az időszakban (pl. Kovásznai: Monológ; Cseh András: A tapéta nem minden; Réber László: Autókór).

Az Artur-sorozat után megjelent az első moziforgalmazásra szánt magyar rajzfilmsorozat, a modern technika világában kalandozó gyerekszereplőre építő Peti (Macskássy Gyula irányítása alatt készült), ami szép sikereket ért el, 1967-ben még újabb széria készült belőle.  Az időszak – és általában a magyar animáció – legnevezetesebb sorozata azonban az 1964-ben indult Gusztáv, amely már inkább a felnőtt közönség érdeklődésére számított. A mindennapi vétkek és gyengeségek kigúnyolására építő sorozat a főhős kiagyalójaként jegyzett „triumvirátus” tagjai, Nepp József, Dargay Attila és Jankovics Marcell mellett számos alkotónak biztosított rendezői feladatokat. A 60-as évek végét még két – mára elfeledett – moziszéria fémjelzi: a francia megrendelésre készült Topino papírkivágásos technikát használt, Imre István és Foky Ottó Egy világhírű vadász emlékiratai című sorozata pedig bábanimáció volt.

Az 1970-es évek: a „hosszú évtized”

1968-ban a Rajz- és Bábfilm Főosztály Stúdió rangra emelkedett, s ezzel művészeti és gazdasági önállósága megnőtt. Az elkövetkező időszakot – 1969-től 1979-ig – Matolcsy György nem véletlenül illeti a „hosszú évtized” címkéjével: ekkor vált a Pannónia animációsfilmes termelése iparszerűvé. Ezt jól jelzi a dolgozók létszámának megháromszorozódása, közel 300 főre duzzadása. Ekkor zajlottak le alapvető változások a filmek financiális kereteinek kialakításában is – különös tekintettel a televízióval létesített munkakapcsolatra –, illetve a stúdió egységeinek működtetésében. A produkciótípusokat illetően az évtized nemcsak a sorozatanimáció felértékelődését hozta meg, de útjára bocsátotta az egészestés animációs filmtermést is. Ebben az időszakban lépett színre a „harmadik művésznemzedékként” jegyzett csapat is, akik közé – a teljesség igénye nélkül – Rofusz Ferenc, Orosz István, Cakó Ferenc, Varsányi Ferenc, Keresztes Dóra, Horváth Mária és Tóth Pál is tartozott.

1968 még két komoly változást hozott: az életbe léptetett gazdasági reform, az ún. új gazdasági mechanizmus az animációsfilmes szakmára is óriási hatást gyakorolt, különösen azzal kiegészülve, hogy a Magyar Filmtröszt megalakulásával az állami támogatás is átalakult, a mozis sorozatfilmekre szánt dotációt visszavonták. A stúdió számára, hogy elkerülje a leépítés veszélyét, meg kellett nyernie a televízió támogatását. Mivel sikerült szerződést kötni a televízióval, a sorozatanimáció – és egyéb munkák – konjunktúrája miatt számos szervezeti változás is lehetővé, sőt szükségessé vált. Bevezették a műtermi rendszert, amely több átszervezést és módosítást követően a 70-es évek végére rögzült. A műtermek között megosztották az előkészítési és kivitelezési munkálatokat, illetve a televíziós, a mozibemutatásra szánt és a rendelt filmek termelését. A stúdió bővítésére is sor került: 1971-ben alapították meg a Pannónia első vidéki műtermét Kecskeméten, amely Mikulás Ferenc vezetése alá került. 1979-ben pedig Pécsett a Varga Csaba által vezetett amatőrfilmes IXILON stúdióból alakult meg a pécsi műterem, amit már a stúdió VIII. műtermeként jegyeztek.

Együttműködés a televízióval – a sorozatanimáció fellendülése

A Pannónia animációs konjunktúrájának és gazdasági talponmaradásának kulcsát a televízióval kialakított munkakapcsolat jelentette, ami a sorozatgyártásra épült, s több mint 20 évet ölelt fel: a 60-as évek végétől indult, a 70-es és a 80-as években módfelett termékeny volt, a 90-es évek legelején azonban elsorvadt.

Az új gazdasági mechanizmus nemcsak a feltétele, de az ihletője is volt a televíziós animáció kibontakozásának. Matolcsy György felvetette az új gazdasági mechanizmus népszerűsítésére szánt animációs produkció ötletét, s ez kedvező fogadtatásra talált a Magyar Televíziónál. Szabó Sipos Tamás rendezésében készült el az igen népszerű Magyarázom a mechanizmust című ismeretterjesztő rajzfilmsorozat, amelyben Dr. Agy figurája fejtette ki a tárgyalt témákat. A további Magyarázom-sorozatok mellett olyan televíziós sorozatok is megjelentek, amelyek elsődlegesen a szórakoztatást célozták. A sort a részben francia támogatással megvalósított Üzenet a jövőből – A Mézga család különös kalandjai nyitotta, amit valóságos széria-áradat követett. A legnépszerűbb sorozatokból több évad is készült, a nemzetközi szabványt jelentő 13 részes tagolásban. A 70-es évek elejét fémjelző sorozatok közé tartozik a papírkivágásos animációt használó Frakk, a macskák réme (Cseh András és mások), a Mirr-Murr kandúr kalandjai (Foky Ottó) és a Mekk Elek, az ezermester (Imre István) című bábsorozatok, a Kukori és Kotkoda (Mata János), a Mézga Aladár különös kalandjai (Nepp József), a Mikrobi (Mata János) és a Kérem a következőt! (Nepp József és Ternovszky Béla) című rajzfilmsorozatok. Az évtizedet olyan populáris szériák fémjelzik még, mint például az új Gusztáv-sorozat (Nepp József, Ternovszky Béla, Jankovics Marcell és mások), A kockásfülű nyúl (Richly Zsolt), a Pom-pom meséi (Dargay Attila), A legkisebb ugrifüles (Foky Ottó),a Vízipók-csodapók (Szabó Szabolcs) vagy a kecskeméti műhely nevével összefonódó Magyar népmesék (Jankovics Marcell és mások).

Sajdik Ferenc, Dargay Attila: Pom-pom meséi

Televíziós megrendelésre egyedi filmek is készültek, s a 80-as években két egészestés rajzfilm is (Richly Zsolt: Háry János; Nepp József: Gréti!... – Egy kutya feljegyzései) a tévéképernyőn jelent meg. Továbbá megannyi alkalmazott animáció készült a televíziónak: reklámok, főcímek, spotok, szignálok – közülük az egyik legjelentősebb a generációk számára ismerős TV-Maci figurát szerepeltető etűd, az Esti mese felvezetése, amely Foky Ottó nevéhez fűződik. A Pannónia belföldön nem csupán a televíziótól kapott megrendeléseket, és építhetett külföldi megbízatásokra is. Sorozatanimációt állami szervezetek is rendeltek, a legismertebbek között említhető az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács által megrendelt Stop! Közlekedj okosan (Imre István), vagy a Belügyminisztérium által finanszírozott Pityke őrmester (Maros Zoltán): az előbbi papírkivágásos animációja a biztonságos közlekedés oktatósorozata, az utóbbi a rendőri hivatást hivatott népszerűsíteni. A külföldi megrendelések közé tartozott a La Fontaine mesesorozat és a Cantinflashow.

A sorozat-konjunktúra az egyedi filmek finanszírozására is hatott. Az állami támogatás korlátozódása miatt a stúdiónak meg kellett találnia a nívós egyedi filmek gazdaságos létrehozásának módját: így bontakozott ki az ún. egyperces filmek támogatása, ezek tették lehetővé az életművek építésének folytatását és az új rendezői debütálásokat – a korábbi hosszabb egyedi filmek helyett hasonló anyagi ráfordítással több mű készülhetett el. Gondoljunk olyan filmekre, mint Gémes Józseftől a Koncertissimo, Vajda Bélától a Reggeli ábrándozás, A tojás, A mozi, Macskássy Gyula kései művei (A nagy embertől Az öregig), Jankovics Marcelltől a Mélyvíz, az Add tovább…, sőt a Sisyphus. A bábanimációs filmkészítést másként befolyásolta a gyártás sorozatközpontúsága: a bábfilm-sorozatok készítése lekötötte a bábműterem kapacitását, s ez legátolta a bábanimációs egyedi filmek gyarapodását. Ennek következményeként a legfontosabb fejlemény a tárgyanimáció előtérbe kerülése, elsősorban Foky Ottó munkásságában (legnevezetesebb tárgyanimációja az 1975-ös Babfilm).

Az egészestés animáció megjelenése

Nem sokkal a televízióval kibontakozó munkakapcsolat fellendülése után a stúdió működése újabb mérföldkőhöz érkezett: elindult az egészestés animációsfilm-készítés. Bár erre már korábban lett volna igény, csak 1971-ben kapcsán kapott zöld utat egy egészestés rajzfilm terve: a közelgő Petőfi-ünnepségekre (a költő születésének 150. évfordulójára) a János vitéz megfilmesítése. Jankovics Marcell, Szabó Sipos Tamás és Szoboszlay Péter dolgozták ki a forgatókönyvet, s a film elkészítése 1971 őszétől 1973 elejéig tartott. A filmen dolgozó 120 munkatárs között nemcsak a budapesti gárda tagjait találhatjuk meg, de a frissen alapított kecskeméti műterem munkatársai is bekapcsolódtak a filmhez szükséges mintegy 50.000 kép létrehozásába. A Jankovics rendezésében elkészült János vitéz gyártás- és stúdiótörténeti szempontokból éppúgy, mint művészi értékeit tekintve a magyar animációs film mérföldköve: általa az egészestés animációk készítésének nagyszabású vállalását kétségbe vonhatatlan siker koronázta, s ez a stúdiónak új távlatokat nyitott.

A János vitéz munkálataival párhuzamosan a stúdió tapasztalatot szerzett a külföldről rendelt egészestések kivitelezésében is – a Hugó, a víziló című bizarr mesefilmmel. A 70-es években még két teljes egészében magyar animáció készült a Pannóniában. Dargay Attila 1976-os szenzációs sikerű, több mint kétmillió mozilátogatót vonzó Lúdas Matyijának keletkezéstörténetében a legérdekesebb vonás talán az, hogy forgatókönyvének számos átíratást követően a kilencedik változatát hagyták jóvá. Az 1979-es Kovásznai-film, a Habfürdő nemcsak fogalmazásmódjában, de kivitelezésében is rendhagyónak bizonyult. Kovásznai olyan alkotótársakat verbuvált össze, akik egyáltalán nem tartoztak a Pannónia csapatához. Közülük legtöbben a hangsáv létrehozásában közreműködtek: Másik János volt a zeneszerző, a főszereplőket Antalffy Albert operaénekes, illetve Bontovics Kati és Papp Anikó jazz-énekesnők szólaltatták meg. A Habfürdő kolosszális bukása ugyan arra figyelmeztette a stúdiót, hogy az egészestés animáció sem mindig biztos befektetés, készítésük azonban tovább folytatódott.

Dargay Attila: János vitéz - figuratervek

Az 1980-as évek: a csúcspont

A magyar animációval foglalkozó sajtó és szakirodalom szinte egyöntetűen „aranykorként” aposztrofálja a Pannónia 1980–86 közé eső időszakát. A stúdió szakmai presztízse ekkor jutott a csúcsra. Korábbról Jankovics Marcell műveinek elismerései hasonlíthatók ehhez a sikerszériához – a Sisyphus jelölése Oscar-díjra és zágrábi fődíja, illetve a Küzdők cannes-i Arany Pálmája. A 80-as évek elejének kiemelkedő díjazásai közé tartozik Vajda Béla Moto perpetuójának Arany Pálmája Cannes-ban, Varga Csaba Időben elmosódva című rajzfilmjének chicagói Ezüst Hugó-díja, illetve a leghíresebb siker, A légy című Rofusz-műnek ítélt Oscar-díj. A stúdió ipari termelése is újabb csúcsokat döntött: ha a 70-es évek a sorozatanimáció konjunktúráját hozta el, a 80-as évek az egészestésekét. Mindennek eredményeképpen erre az időszakra a Pannóniát a világ 5 legjelentősebb animációsfilmes stúdiója között jegyezték – a Disney, a Hanna–Barbera, a Szojuzmultfilm és a Toei mellett.

A 80-as évek második fele az időközben Pannónia Film Vállalattá (1986) alakult szervezet számára mégis a szétforgácsolódáshoz vezetett, több tényező az animációsfilm-gyártás addigi intézményi kereteinek megszűnését eredményezte. 1986–1990 között csökkent az állami támogatás, s több okból megfogyatkozott az alkotói gárda is: voltak, akik külföldre távoztak, másokat kényszerűen nyugdíjba kellett küldeni. 1988-ban Varga Csaba kivált a Pannóniából, s egy évvel később önálló stúdiót alapított. A legnagyobb változást azonban a rendszerváltozás hozta meg, amely a politikai és gazdasági viszonyok átalakításával a finanszírozást is megváltoztatta. Megszűnt az állami támogatás, a piacgazdaság feltételrendszerében az animációs filmgyártásra új kihívások vártak.

Egészestések világrekordja

A 80-as évek termése mindazonáltal maradandó produkciókat mutathat fel. A televízió megrendelésére számos sorozat készült ebben az évtizedben is. A teljesség igénye nélkül említhető a Vuk, a Jómadarak, az Auguszta,a Sebaj Tóbiás (az utóbbi kettő használja a sorozatok között először a gyurmaanimációt), a Vackor, a Fabulák, a Kíváncsi Fáncsi – a Kecskeméten készült szériákat pedig a Mesék Mátyás királyról, aLeo és Fred, a Tinti kalandjai és a Mondák a magyar történelemből bővítette, s természetesen a Magyar népmesék újabb évadjai. Újdonság, hogy több széria egészestés filmek alapanyagául szolgált – ez részben meg is magyarázza az egészestés animációk kiugró mennyiségét: a 80-as évek több egészestés alkotását tévészériák epizódjainak egybekapcsolásával hozták létre. Ezek közé tartozik a Vuk, a Misi Mókus kalandjai, a Vízipók-csodapók, a Suli-buli, a Mátyás, az igazságos, az Éljen Szervác! – a másfél évtizeddel korábbi Egy világhírű vadász emlékirataiból – és a Leo és Fred. Megemlítendő ebben a sorban Lisziák Elek Nefelejcs – Mr. Joker című kísérleti filmje is, amit Kovásznai György animációs hagyatékából állított össze. Hogy eredetileg sorozatként készült, az legkevésbé a Vuk egészestés változatán hagyott nyomot, mert Dargay Attila és csapata már a televíziós epizódok elkészítésekor figyelembe vette a belőle készíthető mozis változat lehetőségét.

Leó és Fred

A 80-as évek egészestés animációi között sorozatelőzményekkel nem rendelkező önálló tételeket is találunk. Ezek közül kettő külföldi megbízásra készült bérmunka: Az idő urai és a Felix, a macska – mindkettő hazai munkálatainak irányítását Hernádi Tibor végezte, az utóbbié Pécsett zajlottak. A magyar produkciók között olyan alkotások szerepelnek, mint a Fehérlófia, a Daliás idők, a Háry János (tévéfilm), a Hófehér, a Szaffi, a Macskafogó, a Gréti…! – Egy kutya feljegyzései (tévéfilm), Az erdő kapitánya, aVili, a veréb, valamint a Pécsett készült Sárkány és papucs. Az egészestés animáció e lenyűgöző szériájához hozzájárult az is, hogy bizonyos filmek finanszírozásában a nyugat-német Infafilm és/vagy a kanadai Sefel Pictures is részt vett; ezek az animációk azonban nem bérmunkák voltak, a megvalósult filmek a magyar alkotók elképzelései szerint formálódtak (Daliás idők,Hófehér, Szaffi, Macskafogó, Az erdő kapitánya).

Az egészestés filmek egy részének sikerült megismételnie a János vitéz, a Húgó, a víziló és a Lúdas Matyi sikerét, azaz a milliókban mérhető nézőszámok elérését. A Dargay-rajzfilmek (Vuk, Szaffi), a Vízipók-csodapók és a Macskafogó aratták a legnagyobb sikereket. A Macskafogót különleges hely illeti meg ebben a sorban, mert bízvást tekinthető a magyar filmtörténet egészében az egyik legnagyobb sikernek: népszerűsége a mai napig töretlen, beszédfordulatai és figurái közkinccsé, hivatkozási alappá lettek – mi több, még egy budapesti pub névadóját is tisztelhetjük benne. Érdemes még kiemelni e helyütt a Fehérlófiát és a Daliás időket. A mérsékelt hazai sikert aratott Jankovics-rajzfilm, a Fehérlófia külföldön részesült igazán kiemelkedő elismerésben: 1984-ben beválogatták minden idők legjobb 50 animációja közé a Los Angeles-i Animációs Olimpián (a 49. helyezett lett).3 Ez már önmagában is óriási eredmény, de még imponálóbb tény, hogy ezen a listán mindössze 6 egészestés animációs film szerepel – és közülük az egyik a Fehérlófia. A Gémes József által rendezett Daliás idők egyik különlegessége, hogy egészestés festményanimációként nemcsak a magyar animáció palettáján kuriózum, de az animáció egyetemes történetében is. Másik érdekessége, hogy a mai napig hozzáférhető változata a kultúrpolitikai kényszer eredménye: az eredetileg beszédet egyáltalán nem tartalmazó Daliás idők forgalmazását a Műsorpolitikai Bizottság kizárólag úgy engedélyezte, ha az alkotók – elősegítendő a képsorok „érthetővé tételét” – kísérőszöveggel látják el a filmet. Ezzel az egészestésfilm-terméssel, az 1980–89 között készült kereken 20 filmmel rekordot írt a stúdió, amit számon tart az animáció krónikája: Andrew Osmond szerint „ezt az arányt valószínűleg egyetlen más stúdió sem érte el a világon.4

A Pannónia Filmstúdió története ugyan nem ért véget egycsapásra a rendszerváltással, az „aranykornak” azonban kétségkívül vége szakadt. A stúdió küszködésének és végül széthullásának története az 1990-es és 2000-es években – már a magyar animáció egy másik fejezetét jelenti.


1 Az írás a szerző megjelenés előtt álló könyvéből származó fejezetek szerkesztett változata. A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 A magyar animációs film szaktudományos feldolgozottsága meglehetősen alulreprezentáltnak mondható. Elsősorban interjúk és visszaemlékezések férhetők hozzá a tárgyalt időszakkal kapcsolatosan is. A szöveghez alapvetően két forrásra támaszkodtam folyamatosan, amelyek adatait ezen a ponton tüntetem föl, elkerülendő a szöveg túlzsúfolását hivatkozásokkal: Kelemen Tibor: A magyar animációs film történetének vázlata. In: Horányi Özséb – Matolcsy György (eds.): Tanulmányok a magyar animációs filmről. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1975. pp. 11–150; Dizseri Eszter: Kockáról kockára. A magyar animáció krónikája 1948–1998. Balassi Kiadó: Budapest, 1999. A jelen írásban tárgyalt korszak egyes részleteiről a további tájékozódáshoz az alábbi szövegekre lehet utalni: Szemadám György: Jankovics Marcell. Corvina Kiadó, 1987; Féjja Sándor: Holnap nyolcéves leszek. Az egész estés filmanimációról. Quality Film, 1994. Különösen pp. 89–169; Iványi-Bitter Brigitta: Kovásznai. Vince Kiadó, 2010. 

3 A legjobb 50 animációs film listáját lásd: http://www.awn.com/mag/issue1.4/articles/deneroffini1.4.html

4 Osmond, Andrew: 100 Animated Feature Films. BFI – Palgrave Macmillan, 2010. p. 195.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg