Mozaikkockák a magyar diafilmezésről Mozaikkockák a magyar diafilmezésről

Dia-dalok

Mozaikkockák a magyar diafilmezésről

„Debreceni sokadalom! Nézz e képre, halld meg dalom: Szomorú történet esett…” (Arany János: A kép-mutogató)

Két apró gyerek az estét várja, mert „akkor az igazi”. A szekrény tetejéről lekerül a használattól kissé megroggyant doboz, előtűnik belőle a sápadt, fehér vetítőgép, aztán egy másik dobozból előgurul egy csomó filmtekercs. Pár perc vita következik: a Csipkerózsikát nézzük, vagy Az arany embert? Melyikben vannak szebb képek, kedvesebb szereplők? Bár minden képet alaposan ismernek, minden egyes feliratot kívülről fújnak már. A kiválasztott filmet aztán óvatosan beillesztik a vetítőbe, a szőnyegre kuporodnak, és a falon megelevenedő tarka világ bűvöletébe merülnek. A nagyobbik fennhangon betűzgeti a kicsinek a feliratot, amaz önfeledten fel-feltolja szemüvegét, és buborékosat nevet, amikor Lúdas Matyi újra elpáholja az öntelt Döbrögit. A szobában csend van, csak a gép egyenletes zümmögése és a továbbtekerés halk percegése hallszik. A diafilm varázslatát a nesztelenül bekukkantó szülők mosolya sem foszlatja szét.

Diafilm és pergőfilm

Az animációs filmes tematikán belül a diafilmek különleges helyet foglalnak el. Sajátos animációs filmeknek tekinthetők egyrészt a diafilm, mint médiahordozó természete miatt, másrészt a diafilm fogalmával az utóbbi évtizedekben egyenértékűvé vált mesediafilmeknek köszönhetően. Ezen kívül e kedves, rajzolt képsorok nagy klasszikusai közül több is az animációs film mestereinek kézjegyét viseli: „Macskássy Gyula, Dargay Attila, Richly Zsolt, Csermák Tibor, Jankovics Marcell stb. számos nagy sikerű rajzfilmjét adaptálta a műfajra, de készítettek csak diafilmen napvilágot látott képsorozatokat, meséket is. Ezek egy részének forgalmazása – ha rajzfilm diaváltozata volt a mű – rögvest a moziforgalmazást követően, vagy azzal egy időben megtörtént. Ilyen alkotás például A kiskakas gyémánt félkrajcárja, amelynek diaváltozata az 1950-es évek elején jelent meg, és impresszum kockájában is megismétli az eredeti film stáblistáját. (Az 1970-es évek végén Richly Zsolt új változatot rajzolt, de ennek nincs pergőfilm változata.) Az 1955-ben készült Két bors ökröcske több kiadást is megért diaváltozatban. A rajzfilm stábjában közreműködő Csermák Tibor, aki az ökrök figuráját tervezte, felhasználta a figurákat az Iciri-piciri című diafilmnél, amelynek nem volt pergőfilm változata. A mai fiatal rajzfilmkészítőket nem nagyon érdekli a műfaj, inkább a frissen végzett könyvgrafikusok foglalkoznak új alkotások létrehozásával, például Bartos Erika: Bogyó és Babóca vagy Gondos Mária: A kis Mukk története” – összegzett a Filmtettnek Bíró Ferenc gyűjtő, Magyarország legnagyobb, mintegy két és félezer darabból álló magán diafilmgyűjteményének tulajdonosa.

Azt mondhatjuk, a diafilm a fénykép és a film között félúton foglal helyet. Egy-egy képkockája a bemutatott esemény egy-egy szekvenciáját képezi. Ha nem is egy-egy mozdulat fázisrajzai ezek, mint az animációs filmek képei, mégis ugyanolyan elv szerint működnek: az értelem és a fantázia a részletekből állít össze egy történetet. Egy diafilmmel azonban nem „csapjuk be” a szemünket, mint egy filmmel, bár mindkettő a mozgás, a változás illúziójára épít: a diafilm esetében egy történet fázisai jelennek meg az egyes állóképeken, a rajzfilmben egy-egy mozdulat részleteit ábrázolják a képkockák – a diafilm „fázisai” között (történet)időben jóval nagyobb a távolság, mint a filmek esetében, hiszen a képkockák váltakozási sebessége is teljesen más. Az utóbbi esetben összefüggő mozgást (amiből eseménysor bontakozik ki) érzékel a szemünk, ha pedig diafilmet nézünk, akkor összefüggő eseményeket látunk (amelyekből történet áll össze). A vetítés technikájával függ össze a diafilmek egyfajta interaktivitása is: a következő képkockát magunk csalogatjuk elő, nem pattan „magától” a szemünk elé, bármikor visszatekerhetjük a filmet az előző kockára, vagy átugorhatjuk az unalmasabb jeleneteket – a film esetében ilyesmi csak számítógépes filmnézés közben valósulhat meg.

A két technológia közti másik nagy különbség a képeket kísérő hangban rejlik: bár mindkét esetben a képsorok filmen vannak, a diatekercseken nincs hang, míg rokonán hangsáv is található. Bár a diafilm sem volt mindig néma: az ötvenes években hangosított diameséket kezdtek gyártani – lemezeket, később pedig kazettákat a képekhez tartozó szöveggel, amelyet gyakran elismert színészek tolmácsoltak. Sőt, a hétköznapi diafilmnézés sem néma általában: „A diafilmek a magyar és világirodalom legszebb meséit, verseit dolgozzák fel, amelyek aztán a vetítés során a szülő, nagyszülő hangján szólalnak meg egy varázsos, elsötétített környezetben, közben a gyermek megcsodálhatja a rövidke szövegekhez tartozó gyönyörű, igényes rajzokat, illusztrációkat, melyek mind neves grafikusművészek alkotásai. Lassan, a gyermek igényeihez igazodva lehet a történetben haladni, akár vissza is lehet tekerni, közben meg lehet beszélni a látottakat-hallottakat. És együtt van a család. Aztán, ahogy nő a gyermek, ahogy tanulja a betűket, maga is kedvet érez felolvasni – és lassan megszereti az olvasást” – fogalmazott a Filmtett kérdésére Csehné Lendvai Gabriella, a Diafilmgyártó Kft. igazgatója.

Diafilmtörténet dióhéjban

A diavetítés történetének kezdetei egybeesnek a filmtörténet őskorával: Leonardo da Vinci camera obscurája a vetítés varázslatának első megvalósítója volt. Egy évszázaddal később oktatási segédeszközként vált ismertté a laterna magica, amelynek első, Magyarországon fennmaradt példányát Simándi István professzor hozta Sárospatakra Hollandiából 1704-ben. „Az első hazai vetítéseken a nagyságos fejedelem is megjelent. Az oktatási célokat szolgáló vetítőhöz tartozó, színes üveglemez festmények legtöbbször bibliai történeteket meséltek el. A fennmaradt egykorú diaképek jelentős csoportja az ókori világ hét csodáját mutatta be. Az ábrázolások ikonográfiai szabályait meghatározták Kircher […] könyvének hatásos barokk ábrái. Vetíthető képek festésével manufaktúrákban kismesterek egész sora foglalkozott, de jogosan tételezzük fel, hogy gyakran a tanárok vagy a diákok készítettek saját maguk számára szemléltetőanyagokat.” (diafilmmuzeum.hu) A következő lépést Daguerre találmánya jelentette a 19. században, a lencse tökéletesítése pedig a magyar Petzval József nevéhez kapcsolódik: ma is az ő gömbi eltéréstől mentes, nagy fényerejű objektívtípusát használjuk. A diafilm kísérleti érdekességből és oktatási hasznosságból vásári mulatsággá lépett elő – említése megtalálható például Petőfi verseiben, vagy Arany János mottóként idézett A kép-mutogatójában.

A századfordulón már ipari szériákban gyártották a vetítőgépeket. 1897-ben Budapesten létrejött az Uránia egyesület, amely diapozitívsorozatok gyártásával és forgalmazásával is foglalkozott, illetve filmeket és vetítőket kölcsönzött.

A képek egy részét még mindig kézzel festették, üvegre: „A kézi festésű diaképek átmérője 45, 50, 60, 80 mm volt, a fotó eljárással készült lemezek 8,5x8,5, 8,5x10, 9x12, 4,5x10,7, 6x13 cm-es nagyságban kerültek forgalomba. A lemezeket az esetleges törésektől, sérülésektől a külső élükre ragasztott papír és vászonszegélyekkel védték, vagy fakeretbe helyezték. A tárolás a méretüknek megfelelően 50, 100 rekeszes, fából készült, és a szállítás megkönnyítésére fogantyúval ellátott dobozokban történt. A diavetítésben a forradalmi változást az 1930-as évek hozták meg. Ekkor kezdték sorozatban gyártani az első kisfilmes fényképezőgépeket. Az ősi Leicát 1914-ben alkotta meg Oscar Barmack, ez már cellulózfilmmel működött a mozifilmtechnikából átvett 35 mm széles, két oldalán perforált szalagra, melynek szabadalmaztatója Edison volt.” (diafilmmuzeum.hu)

A kevésbé sérülékeny hordozónak köszönhetően a 20. század elején a diafilm vásári szenzációból ismét megbecsült oktatási segédeszközzé lép elő, a diavetítés a népnevelés tudatosan használt módszere lesz, hiszen „az előadásnak szemléltető képekkel való kísérése megsokszorozza az élőszó hatását, és sokkal maradandóbbá teszi annak benyomásait.” („Mit mond a falvak közönsége a Falu Urániája előadásairól?” Eredeti nyilatkozatok hiteles másolatai, előszó, 1928). A vándorló falusi vetítések sikere nyomán a megyék egész dokumentumfotó-gyűjteményeket tettek nyilvánossá.

A diafilm aranykora kezdetének az ötvenes évek tekinthetők, amikor elkezdődött a szalagos diafilmek tömeges gyártása. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium megrendelésére, majd 1949 után a Népművelési Minisztérium külön erre a célra létesített osztályán készültek „népművelő” képsorok. 1954 őszén az osztály megszűnt, jogutódjaként a Magyar Diafilmgyártó Vállalat folytatta a képsorok készítését, az ő utódjuk a mai Diafilmgyártó Kft.

A hatékony politikai propagandaeszközként működő diafilmnek megjelentek rajzolt mesés és ismeretterjesztő témájú változatai is, és a tévézés elterjedése előtt az egyik legnépszerűbb szórakoztató médiummá vált. Azóta – és a számítógépek térhódítása óta – népszerűsége rohamosan csökkent, a diafilm- és vetítőgyártás világszerte többnyire megszűnt, nyilvánosan Magyarországon kívül már sehol sem vetítenek.

A román Animafilm stúdió szintén gyártott diafilmeket, több mesét magyar nyelven is, köztük olyan ritkább feldolgozásokat is megjelentetett, mint például a Mézes Vilibáld, és olyan sikereseket, mint a Hamupipőke. Sajnos nemcsak a diafilmgyártás maradt abba, hanem maga a stúdió is megszűnt.

A magyar diafilmgyártás jelene

A diafilm fogalma napjainkra elválaszthatatlanul összeforrott a diagyermekversekével és „a diafilmgyártást a magánvásárlók és a mesefilmek tartják el” – jelenti ki Bíró Ferenc. Szerinte a médium magyarországi túlélésében „nagy szerepe volt annak, hogy a gyártás egy pillanatig sem szünetelt, a tulajdonosváltás és privatizáció ellenére sem. A hagyományos filmtekercsek mellett rögtön megjelentek a filmek az új médiában – televízió, számítógép, CD-ROM, grafikai kiállítások stb. Mindez nem egymás hatását kioltva jelentkezett, hanem inkább segítették a műfaj fennmaradását.” Csak egy példa a számítógép/internet és a diafilm „együttélésére”: rengeteg honlapon látunk keretezett képet, amely alatt fekete alapon olvasható a szöveghez fűzött kommentár. És, szerzői jog ide vagy oda, törvényes vagy kevésbé, internetes magángyűjteményekre: a diafilmek kockánként szkennelt változataira is rá lehet bukkanni.

Persze a hagyományos formájú diatekercsekből is maradtak fenn gazdagabb gyűjtemények. „Több kisebb-nagyobb magángyűjteményről van tudomásom, és némelyikkel tartom is a kapcsolatot – meséli Bíró Ferenc –, de szolgáltatási szinten, honlap, tévéműsor, nyilvános vetítések tartásával egyik sem foglalkozik. Ezt a feladatot gyűjteményem valósítja meg hazai terepen. Jól ismerem a nagy országos intézmények gyűjteményeit is, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum rendelkezik diafilmállománnyal. Ezek mutatnak némi átfedést, de nyilvános bemutatókat, vetítéseket nem tartanak. Azoknál a bemutatóknál, amelyeket cégem, a Laterna Magica Diafilmtörténeti Gyűjtemény tart és szervez, legodaadóbb partnerem a Magyar Nemzeti Filmarchívum, amelyik nem rendelkezik diafilm állománnyal, viszont mozijában, az Örökmozgó Filmmúzeumban biztosítja a helyszínt, a technikát és a mozgófilm-betéteket. Így sikerült létrehozni egy sajátságos műfajt, amelyik ötvözi a mozit, a diavetítést és az élő közreműködők miatt a színházat. Ugyancsak több közös filmbemutatót szerveztünk az Eleuszisz Színházzal, a Merlin Színházzal vagy a Pécsi Országos Színházi Találkozóval. Természetesen tartunk bemutatókat könyvtárakban, művelődési házakban is.”

Magyarországon a kilencvenes évek végén úgy tűnt, a diafilm történetének kisebb reneszánsza kezdődik. Egy korábbi interjúban Lendvai Gabriella azt nyilatkozta, hogy ilyen szempontból a legjobb év 2001 volt, amikor mintegy 120 000 diafilmet forgalmaztak. Mostanra valamennyivel csökkent, de stabilizálódott is ez a szám: a Filmtett kérdésére elmondta, hogy kb. 1000 vetítőt és 80 000 filmet adnak el évente, csúcsidőszakuk pedig december és karácsony. „Mindenesetre nagy előrelépés már az is, hogy a diavetítő-ellátás helyzete stabilizálódott, ugyanis évekig problémás volt vetítőt szerezni, a korábbi gyártócégek beszüntették a gyártást. 2003-ban egy magyarországi vállalkozó itthon kezdett diavetítőt gyártani: a Kvant típusú készüléket, amely szalagos és keretezett diafilmek vetítésére is alkalmas. Diafilm-választékunkat folyamatosan bővítjük: egyrészt az archívumból veszünk elő régi szép meséket és helyezzük újra forgalomba. (Ez sokszor közkívánatra történik: weboldalunkon működik egy fórumrovat, ahol ötleteket, kívánságokat lehet felvetni.) Ilyen volt például A kutyakötelesség, Berzsián, Csipi, Sünik és a csúnya kislány, Zebra Zoli kalandjai. Másrészt új diafilmek is születtek: 2003-ban A kis Mukk története című mesét Gondos Mária új rajzaival jelentettük meg, 2004-ben Bartos Erika Bogyó és Babóca mesesorozatának első epizódját adtuk ki, amelyet tavaly egy újabb rész követett.”

A gyártó oktató diafilmek készítésével is próbálkozott, bár viszonylag kevesebb sikerrel: „2004-ben megjelentettünk egy nagyszabású diasorozatot Magyarország történelme az őstörténettől napjainkig címmel. A kiadvány 500 kockában, átfogóan mutatja be hazánk történetét az államalapítástól a rendszerváltásig. Általános és középiskolák számára is használható, a sorozathoz készített kézikönyv pedig segítséget nyújt a pedagógusoknak, hogy melyik anyagrészhez tudják használni a képeket. A kiadvány 2004-ben Arany-díjat nyert a HunDidac taneszköz-minősítő díjversenyen. Tavaly óta fejezetenként is megvásárolható a sorozat (összesen 10 fejezetből áll). Egyéb oktató filmjeink közül a Rajz- és műalkotások elemzése című sorozat népszerűsége töretlen, de összességében úgy tapasztaljuk, a diázás az iskolákban lassan kezd háttérbe szorulni. Reméljük, hogy ez csupán azt jelenti, hogy az iskolákban teret hódít a modernebb technika (vetítő, internet).” A Diafilmgyártó Kft. ugyanakkor szeretne „több lábra állni”: a képek és mesék könyv, illetve DVD formájában való közreadását is tervezi.

A diafilm jövőjét nehéz lenne megjósolni. „A túlélést segíti a szülői, nagyszülői nosztalgia, a vetítés semmivel nem helyettesítő varázsa, illetve a Filmmúzeum tematikus csatornán futó Diafilmmúzeum című sorozat, valamint a filmek jelenléte az internetes oldalakon” – véli Bíró Ferenc, majd folytatja: „Szerintem már az is csoda, hogy az utóbbi másfél évtizedet átélte a kiadványtípus. Jelentős fellendülés nem várható – bár az évente eladott kópiamennyiség a magyarországi piacon nem kis teljesítmény. Ugyanakkor Marék Veronika író-grafikus mesekönyvei és diafilmjei Japánban szinte »hisztérikus« sikereket értek el. (Egyébként az írónő sok hazai rajzfilm forgatókönyvírója, alkotótársa Richly Zsolt filmrendező, akivel közösen több diafilmet is készített.) A mai médiaözönben elkerülhetetlen a diázás lassú sorvadása, ugyanakkor sokkal többen nézik meg a filmeket elektronikus formában, mit ahogy azt remélni lehetett. Két és fél év alatt, amióta a Virtuális Diafilm-történeti Múzeum az interneten működik, 136 276 nézője volt, és nem csak hazánkból, hanem Romániából, Szlovákiából, Németországból, Ausztriából, Finnországból, Svédországból, Belgiumból, Kanadából regisztráltunk látogatókat.”

Reméljük, az érdeklődés, a nosztalgia és a gyerekkel együtt olvasó, a filmet továbbgördítő szülői türelem még hosszú ideig megmarad.

Címkék

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg