Almási Tamás: Sejtjeink Almási Tamás: Sejtjeink

Határon

Almási Tamás: Sejtjeink

ÉRTÉKELD A FILMET!
Sejtjeink
Almási Tamás
2001

A Filmtett szerint:

0

A látogatók szerint: 0

0

Szerinted?

0

Három gyermektelen házaspár zarándoklata a meddőségtől a gyermekáldásig: ez volna Almási Tamás Sejtjeink című dokumentumfilmjének summája. A cím szóalakja nemcsak megszólítja, de óhatatlanul rá is veszi a nézőt az elé táruló történetek szolidáris, a pártatlan nézői pozíciót mihamarabb feladó követésére, ugyanúgy, ahogy a kamera, valamint a kamera mögött álló rendező-operatőr, egy helyütt pedig a hangtechnikus is önmagát odaadva megcselekszi ezt.

A Sejtjeink persze jelölhetne tudományos ismeretterjesztő szándékot is, de már a kezdeti képsorok kibillentik a rezignált érdeklődést a személyes részvétel irányába: gyermekáldás, írtuk, ez a – bibliai, ha tetszik – régmúltat idéző szóösszetétel jelentéssel telítődik, amennyiben a születés eseménye valamiféle mélységesen emberi, csak kivételes pillanatokban megélhető közösségbe von ismeretlen emberekkel, a szó eredendő értelmében áldás eszközévé válik. A közvetíthető-átadható áldás egyébiránt eleve feltételezi az apa-fiú, tágabb értelemben a szülő-gyermek viszonyt, hatása pedig ennél sokkal tágabb kiterjedésű, eredendően az egész teremtett világra hárul. Zarándoklat, írtuk, zarándoklat és követés: közös járás tehát, az út követése, kockázatos felkerekedés a végkifejlet legcsekélyebb ismerete nélkül, ám a megajándékoztatás ingadozó hitével. (Nota bene: az ajándék az áldás szinonimája a bibliai nyelvben.)

A film kezdő képsorai Györgyit és Karcsit mutatják amint befordulnak a kórházkapun, közvetlenül előttük, szoros közelségben egy idős házaspárt látunk, köznapi angyali jelenést: a meddők védőszentjei ők, aligha kétséges, Ábrahám és Sára, persze, persze, a „kikockázott véletlent” a narráció az egyszerre talányos és magától értetődő szükségszerűségbe emeli át. A film 70 percen át a lehetetlen és a csoda, az egyedi és a statisztikai, a mérhető és a kifürkészhetetlen, a pontosan követett előírások és a nem beláthatót „kényszerítő” remény keskeny ösvényén egyensúlyoz, alapjában véve nem dokumentál tehát, hanem történetet mesél el, a mondhatatlant mondja, és a történet összeállításában a határpontok felmutatására koncentrál csupán. Az anyag szándékolt leszegényítése, megszedése (a Sejtjeink tévé-változata több részes) a várakozó személyt helyezi előtérbe, aki így fokozottabb mértékben válik szereplővé, történetmondó játszóvá, hiszen a puritán anyag kontextusa köznapi mozdulatokat, tekinteteket, érintéseket a színészi munkát elmélyülten kidolgozó játékfilmek módján felerősít. Ugyanez vonatkozik a film verbális rétegére is: a szaknyelvi zsargon összekeveredése a szereplők kamerába mondott kommentárjaival, önelemző vallomásaikkal egységes egészt alkot, a nyelvi értelemben tulajdonképpen egymástól elzárt két világ „csodálatos” átjárhatóságát mutatja fel.

Almási Tamás nem foglalkozik különösképpen a dokumentum és a fikció amúgy is vékony választóvonalának manifeszt megmutatásával, a mindegyre érzékelt határra a meg-megszólaló rendező-operatőrt, tehát önmagát helyezi, amennyiben tehát dokumentarista attitűdöt csak egészen csekély mértékben, ennek gőgös-agresszív formáját egyáltalán nem fedezünk fel a filmben, ez ezért látszik lenni, mert a rendező önmaga történetben való elkeveredését is visszafogott pontossággal dokumentálja. A játékfilm felé való elmozdulást főként a film megválasztott narrációjában ismerjük fel, ennek kimódoltságában, dramaturgiai rafináltságában mondhatni (a filmet Radnai Annamária dramaturg is jegyzi). Három különböző történet, három szál – Györgyi és Karcsi, Tündi és Laci, Éva és János szülővé válása –, amelyek egyetlen fonadékká alakulnak, ráadásul olymódon, hogy a legesélytelenebbnek mutatkozó, az ötszöri próbálkozás után is sikertelen Györgyi a történet középpontjába kerül (ő az, akinek a családjáról-rokonságáról a legtöbbet tudunk meg; ellátogatunk a munkahelyére is, ahol a küzdelmeit jól ismerő gyermekek fogadják), őt véteti körül Almási Tamás leghamarabb a néző szimpátiájával, miáltal a sikeres „eseteket” óhatatlanul a csoda közelébe helyezi el. Evvel az eljárással például Dr. Konc József szakorvos nem a csoda véghezvivőjévé, hanem mediátorává válik a kibomló események során, személyes érintettsége a születés előidézése folyamatában némiképpen hasonlatossá válik ahhoz az angyaléhoz, aki megcselekszi a reá bízottakat, de azután magukra kell hagynia a szereplőket, hiszen végső soron nem neki kell megvívnia a döntő ütközeteket. Mondatai, legkivált a kevésbé érthetőek felfokozott jelentőséggel bírnak, intései atyaian súlyosak, a bizalmat a szemünk előtt néhány kockából összerakott kapcsolat konkrétumává változtatva. Almási Tamás legszívesebben a csodára „exponál”, a doktor szavai ebben a visszfényben ragyognak, van, amikor bátorításként hivatkozik a szakirodalomra, van, amikor ironikusan, ironikusan akkor, amikor az embrió „felhelyezésekor” maga is derűsen felismeri, lehetetlen teljesítenie a tudományos optimumot (2.2 sejtet, amennyit „a szakma igényelne”, mondja, nem tud behelyezni az anyaméhbe).

A csoda hangsúlyos helyeken verbalizálódik a filmben: „Velem soha nem történnek csodák” – mondja Éva; „Hát ez kész csoda volna” – halljuk Györgyitől. „Közben” Tündi és Laci különösebb zökkenők nélkül szülőkké válnak, Tündinek egyre látványosabban domborodik a hasa, majd azt látjuk, ahogy viszik haza Lacival az ikreket, Zóét és Olgát. A csoda-dramaturgiának felfedezzük a „görög-keresztény” szálát is, hiszen a legfőbb akadály az áldás előtt az anonim bűn: János felemlegeti a meddőség hagyományosan, mint mondja, „szégyen-betegség” voltát, a szakorvos sommás „nem tudjuk”-ja az ismeretlen, de alapjában véve nem ellenséges erőknek való kiszolgáltatottságot sugallja. Györgyit és Karcsit megérinti a sors személytelen, de esetükben, úgy érzik, tetten ért működése: „az ember szembe akar szállni a természettel, és ez sohasem sikerül”. Ők azok, akik a vétlenül elkövetett bűn alanyaivá válnak, az elhangzó szikár replika-pár tökéletesen illeszkedne egy tragédia szöveganyagába:

GYÖRGYI: Olyan, mintha megöltem volna őket a lázzal.

KARCSI: Ez benne van.

Az embrió korú gyermekhalál metafizikai, kozmikus botránya (nagy shakespeare-i regiszter ez!) – „Hibás vagyok”, mondja Györgyi – sajátos fénybe vonja az abortusz-vitákat, jóllehet csak egészen mellékes utalás történik arra a párhuzamra, ami a gyermek-embrió megmaradásáért és az embrió-gyermek elvetéléséért küzdők között létesül a Szent János Kórházban. A gyermekhalál és születés metafizikai problémáját drámaian exponálja Éva szülése is: a János véleménye szerint jogilag nem bizonyítható orvosi műhiba folytán szülés közben meghal a fiúcska, akit a szemünk előtt elsirat a pár, majd, a jelenet végén, visszakerülünk mindannyian az áldás, a megajándékozottság szférájába, a képbe kerülő zsiráf-mikrofon „zenét” közvetít nekünk, az édesapja karjában ébredező kislány hangjait (nincs az a George Benson, mondja János extatikus örömmel). A „felhelyezett” és elvetélt embriók, valamint a szülés közben meghalt fiú halála között eltűnik a különbség, mindannyian személyes létezőkként jönnek szóba, tovább nehezítve számunkra, jótékonyan persze, a személyes létezés kezdeti határpontjának a kijelölését. Ezt csak fokozza a kórházi képernyő mint eltávolító effektus (amely előtt például a biológusnő „jó minőségű, négy sejtes” embrióról beszél, de megmutatja azokat, amelyekkel ő „nincs megelégedve”). A képek, a kellékek, a jelmezek, a maszkok, az érthető és a (néha technikai okok miatt) nem érthető (de ennél fogva sohasem zavaró) szavak-mondatok az ember születését egy igen sajátos térbe emelik át, amelyben a való és a való feletti, a mondható és a szavakkal nem kifejezhető, az érthető és a fel nem fogható, a tény és a tény feletti egybeesik, kiegészítik egymást, a műalkotásokra jellemző egységet alkotva.

A csoda-dramaturgia végletes, tovább már nem fokozható karakterét a filmvégi deus ex machina teljesíti be: ötszöri sikertelen próbálkozás után Györgyi „természetes” úton teherbe esik. Deus ex machina: ez ugyanis, az alkotó hibátlan döntése folytán, már nem a filmtörténet része. Fényképen látjuk a „megajándékozott” párt, felirat értesít az eseményről, és ez úgy hat, mint a teremtésben még meglevő, de csak súlyos megpróbáltatások árán fölismerhető igazságosság. „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut”: Ottlik Géza Iskola a határon című regényének (ott latinul idézett, a határszéli katonai alreáliskola homlokzatán szerepelő) mondata Almási Tamás filmjében a lét és nem-lét határpontjára kihelyezett kórház falára is fölkerülhetne.

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?

Na de mi van akkor, ha megígérjük, hogy legfeljebb heti egy hírlevelet küldünk, és mindegyik hasznos lesz?
Sejtjeink

Sejtjeink

Színes dokumentumfilm, 50 perc, 2001

Rendező:
Teljes filmadatlap

A Filmtett szerint:

0

A látogatók szerint:

0

Szerinted?

0

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Szavazó

Melyik a kedvenc streamingszolgáltatásod?

Friss film és sorozat

 • Nyolc hegy

  Színes filmdráma, 147 perc, 2022

  Rendező: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

 • Volt egyszer egy nyár

  Színes filmdráma, 102 perc, 2022

  Rendező: Charlotte Wells

 • Spre nord

  Színes filmdráma, thriller, 122 perc, 2022

  Rendező: Mihai Mincan

 • 65

  Színes sci-fi, thriller, 93 perc, 2023

  Rendező: Scott Beck, Bryan Woods

 • Sikoly VI.

  Színes horror, thriller, 123 perc, 2023

  Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

 • Shazam! Az istenek haragja

  Színes akciófilm, kalandfilm, képregényfilm, sci-fi, 130 perc, 2023

  Rendező: David F. Sandberg